IMPEL Logo

Protokół z posiedzenia Forum Zgodności i Ładu Środowiskowego z dnia 2 czerwca 2021 r.

14 Jun, 2021

Spotkanie Forum Zgodności i Zarządzania Środowiskowego poprowadził Pan Aurel Ciobanu-Dordea, Dyrektor ds. Wdrażania & Wsparcie dla Państw Członkowskich, DG Environment.

>.

Spotkanie składało się z dwóch sesji roboczych. Podczas pierwszej części pierwszej sesji roboczej zaprezentowane zostały kluczowe przesłania i rezultaty Dnia 4 Sieci, jak również istotne prace w ramach NEPA-BRIG.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat spotkania Environmental Compliance and Governance Forum prosimy o zapoznanie się z projektem minut. 

Subscribe to our newsletter