IMPEL Logo

23e Algemene Vergadering

29 Jun, 2022

Al bijna 80 deelnemers uit 35 landen namen deel aan de 23e Algemene Vergadering van IMPEL, die van 28-30 juni online werd gehouden.
 
De AV is het belangrijkste besluitvormingsorgaan in IMPEL. Zij keurde unaniem een aanvraag goed van het Franse Agentschap voor Biodiversiteit (OFB) om lid te worden van het netwerk. Dit relatief nieuwe agentschap speelt in Frankrijk een unieke rol bij de aanpak van problemen als vervuiling en de handel in wilde dieren en zal dus een waardevolle aanvulling zijn. Dit brengt het totale aantal leden van het netwerk op 56 uit 36 landen.
 
De AV heeft de volgende eindverslagen goedgekeurd, die binnenkort op de website zullen worden geüpload:
 
2020/12 Eindverslag duurzame landverspreiding 
2021/13 Eindverslag afgedankte schepen 
2021/08 Eindverslag NPRI 3
2021/19 Eindverslag WTFS Jaarconferentie
2021/06 Project Plastic Afvaltransporten - Een gids voor inspecteurs: Enforcing national legislation on plastic waste shipments eindrapport
2020/09 Water and Land Remediation – 18 vertalingen (9 ISCO en 9 SVE Technology)
2021/15 CAED Eindrapport (Map bevat webinar summary, presentaties en trainingspakket)
2021/17 IMPEL Climate Emergency programme – Samenwerking op het gebied van milieu-inspectie en certificering van milieumanagementsystemen
2021/04 Activiteitenverslag - Afvalbeheer en Circulaire Economie
2021/18 Implementatie-uitdagingen 2021 eindrapport
 
Het Netwerk heeft ook overeenstemming bereikt over een nieuw strategisch meerjarenprogramma dat loopt van 2022-2027. Dit zet de koers uit voor de komende 6 jaar voor IMPEL, met nieuwe prioriteiten en acties.
 
Naast deze besluiten hoorde de AV ook van deskundigenteams over hun belangrijkste activiteiten, werd zij bijgepraat over IMPEL-deelname aan een reeks externe evenementen en hoorde zij van DG Milieu over de laatste beleidsontwikkelingen.
 
Meer details over al deze ontwikkelingen volgen binnenkort!

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.