IMPEL Logo

23. generalna skupščina

29 Jun, 2022

Na 23. generalni skupščini IMPEL, ki je potekala na spletu od 28. do 30. junija, je sodelovalo skoraj 80 udeležencev iz 35 držav.
 
GA je glavni organ odločanja v IMPEL. Soglasno je odobrila prošnjo francoske agencije za biotsko raznovrstnost (OFB), da se pridruži mreži. Ta razmeroma nova agencija ima v Franciji edinstveno vlogo pri reševanju vprašanj, kot sta onesnaževanje in trgovina z divjimi živalmi, zato bo dragocena pridobitev. S tem se je skupno število članic mreže povečalo na 56 iz 36 držav.
 
GZ je odobril naslednja končna poročila, ki bodo kmalu naložena na spletno stran:
 
2020/12 Končno poročilo o trajnostnem razširjanju kopnega 
2021/13 Končno poročilo o ladjah s končano življenjsko dobo 
2021/08 Končno poročilo NPRI 3
2021/19 Končno poročilo o letni konferenci WTFS
2021/06 Projekt pošiljk plastičnih odpadkov - vodnik za inšpektorje: Končno poročilo: Uveljavljanje nacionalne zakonodaje o pošiljkah plastičnih odpadkov
2020/09 Water and Land Remediation – 18 prevodov (9 ISCO in 9 SVE Technology)
2021/15 CAED Final report (Folder includes webinar summary, presentations and training package)
2021/17 IMPEL Climate Emergency programme – Sodelovanje na področju okoljske inšpekcije in certificiranja sistemov ravnanja z okoljem
2021/04 Poročilo o dejavnostih - ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo
2021/18 Izvedbeni izzivi 2021 končno poročilo
 
Mreža se je dogovorila tudi o novem večletnem strateškem programu, ki bo potekal v obdobju 2022-2027. Ta določa smer za naslednjih šest let za IMPEL z novimi prednostnimi nalogami in ukrepi.
 
Poleg teh odločitev je GA slišal tudi mnenja strokovnih skupin o njihovih glavnih dejavnostih, bil obveščen o sodelovanju IMPEL na številnih zunanjih dogodkih in od GD za okolje izvedel več o najnovejšem razvoju politike.
 
Več podrobnosti o vseh teh dogodkih bo kmalu na voljo!

Subscribe to our newsletter