IMPEL Logo

23:e generalförsamlingen

29 Jun, 2022

Nästan 80 deltagare från 35 länder deltog i IMPEL:s 23:e generalförsamling, som hölls online den 28-30 juni.
 
Genomförandet är det viktigaste beslutsorganet inom IMPEL. Den godkände enhälligt en ansökan från den franska byrån för biologisk mångfald (OFB) om att ansluta sig till nätverket. Detta relativt nya organ har en unik roll i Frankrike när det gäller att ta itu med frågor som föroreningar och handel med vilda djur och växter och kommer därför att bli ett värdefullt tillskott. Detta innebär att det totala antalet medlemmar i nätverket uppgår till 56 från 36 länder.
 
Genomförandekonferensen godkände följande slutrapporter som kommer att laddas upp på webbplatsen inom kort:
 
202020/12 Slutrapport om hållbar landspridning 
2021/13 Slutrapport om fartyg i slutet av deras livscykel 
2021/08 Slutrapport om NPRI 3
2021/19 Slutrapport om WTFS årliga konferens
2021/06 Projekt om transporter av plastavfall - en guide för inspektörer: Enforcing national legislation on plastic waste transfers final report
202020/09 Water and Land Remediation – 18 translations (9 ISCO and 9 SVE Technology)
2021/15 CAED Final report (Folder includes webinar summary, presentations and training package)
2021/17 IMPEL Climate Emergency programme – Samarbete inom miljötillsyn och certifiering av miljöledningssystem
2021/04 Verksamhetsrapport - Avfallshantering och cirkulär ekonomi
2021/18 Genomförandeutmaningar 2021 slutrapport
 
Nätverket enades också om ett nytt flerårigt strategiskt program som kommer att löpa från 2022-2027. Detta anger riktningen för de kommande sex åren för Impel, med nya prioriteringar och åtgärder.
 
Utöver dessa beslut fick generalförsamlingen också höra expertgrupper berätta om sina huvudsakliga verksamheter, uppdaterades om Impels deltagande i en rad externa evenemang och fick höra GD Miljö berätta om den senaste politiska utvecklingen.
 
Mer information om all denna utveckling kommer snart!

Subscribe to our newsletter