IMPEL Logo

23. valné zhromaždenie

29 Jun, 2022

Témer 80 účastníkov z 35 krajín sa zúčastnilo 23. valného zhromaždenia IMPEL, ktoré sa konalo online od 28. do 30. júna.
 
VZ je hlavným rozhodovacím orgánom IMPEL. Jednomyseľne schválilo žiadosť Francúzskej agentúry pre biodiverzitu (OFB) o vstup do siete. Táto relatívne nová agentúra má vo Francúzsku jedinečnú úlohu pri riešení problémov, ako je znečistenie a obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi, takže bude cenným prínosom. Celkový počet členov siete sa tak zvýšil na 56 z 36 krajín.
 
VZ schválilo nasledujúce záverečné správy, ktoré budú čoskoro zverejnené na webovej stránke:
 
2020/12 Záverečná správa o udržateľnom rozptyle na pevnine 
2021/13 Záverečná správa o lodiach s ukončenou životnosťou 
2021/08 Záverečná správa o NPRI 3
2021/19 Záverečná správa o výročnej konferencii WTFS
2021/06 Projekt prepravy plastového odpadu - príručka pre inšpektorov: Záverečná správa: Presadzovanie národnej legislatívy o preprave plastového odpadu
2020/09 Water and Land Remediation – 18 prekladov (9 ISCO a 9 SVE Technology)
2021/15 CAED Final report (Folder includes webinar summary, presentations and training package)
2021/17 IMPEL Climate Emergency programme – Spolupráca v oblasti environmentálnej inšpekcie a certifikácie systémov environmentálneho manažérstva
2021/04 Správa o činnosti - Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo
2021/18 Implementačné výzvy 2021 záverečná správa
 
Sieť sa tiež dohodla na novom viacročnom strategickom programe, ktorý bude prebiehať v rokoch 2022 - 2027. Ten určuje smerovanie skupiny IMPEL na nasledujúcich 6 rokov s novými prioritami a opatreniami.
 
Okrem týchto rozhodnutí si VZ vypočulo aj informácie od odborných tímov o ich hlavných činnostiach, získalo aktuálne informácie o účasti skupiny IMPEL na mnohých externých podujatiach a vypočulo si informácie od GR pre životné prostredie o najnovšom vývoji politiky.
 
Viac informácií o všetkých týchto udalostiach prinesieme čoskoro!

Subscribe to our newsletter