IMPEL Logo

23. Walne Zgromadzenie

29 Jun, 2022

Prawie 80 uczestników z 35 krajów wzięło udział w 23. Zgromadzeniu Ogólnym IMPEL, które odbyło się online w dniach 28-30 czerwca.
 
Zgromadzenie Ogólne jest głównym organem decyzyjnym w IMPEL. Jednogłośnie zatwierdziło ono wniosek francuskiej agencji ds. różnorodności biologicznej (OFB) o przystąpienie do sieci. Ta stosunkowo nowa agencja odgrywa we Francji wyjątkową rolę w rozwiązywaniu takich problemów jak zanieczyszczenie środowiska i handel dzikimi zwierzętami, będzie więc cennym dodatkiem. To przynosi całkowitą liczbę członków sieci do 56 z 36 krajów.
 
GA zatwierdziła następujące raporty końcowe, które zostaną wkrótce umieszczone na stronie internetowej:
 
2020/12 Sustainable landspreading raport końcowy 
2021/13 End of life ships raport końcowy 
2021/08 NPRI 3 raport końcowy
2021/19 WTFS Annual Conference raport końcowy
2021/06 Plastic Waste Shipments Project - A Guide for Inspectors: Enforcing national legislation on plastic waste shipments raport końcowy
2020/09 Water and Land Remediation – 18 translations (9 ISCO and 9 SVE Technology)
2021/15 CAED Final report (Folder includes webinar summary, presentations and training package)
2021/17 IMPEL Climate Emergency programme – Współpraca w zakresie inspekcji środowiskowej i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego
2021/04 Sprawozdanie z działalności - Gospodarka odpadami i gospodarka cyrkularna
2021/18 Implementation challenges 2021 final report
 
Sieć uzgodniła również nowy wieloletni program strategiczny, który będzie realizowany w latach 2022-2027. Program ten wyznacza kierunek rozwoju sieci IMPEL na najbliższe 6 lat i zawiera nowe priorytety i działania.
 
Oprócz tych decyzji Zgromadzenie Ogólne wysłuchało również informacji od zespołów ekspertów na temat ich głównych działań, otrzymało aktualne informacje na temat udziału IMPEL w szeregu wydarzeń zewnętrznych oraz dowiedziało się od Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska o najnowszych zmianach w polityce.
 
Więcej szczegółów na temat wszystkich tych wydarzeń wkrótce!

Subscribe to our newsletter