IMPEL Logo

23. Peaassamblee

29 Jun, 2022

Läbi 80 osalejat 35 riigist osales IMPELi 23. üldkogul, mis toimus veebipõhiselt 28.-30. juunil.
 
Üldkogul on IMPELi peamine otsustusorgan. Üldkogu kiitis ühehäälselt heaks Prantsusmaa bioloogilise mitmekesisuse agentuuri (OFB) taotluse võrgustikuga ühinemiseks. Sellel suhteliselt uuel agentuuril on Prantsusmaal ainulaadne roll selliste küsimuste lahendamisel nagu reostus ja metsloomade salakaubavedu, seega on see väärtuslik täiendus. Seega on võrgustiku liikmete arv nüüd 56, kes on pärit 36 riigist.
 
Üldkogu kiitis heaks järgmised lõpparuanded, mis pannakse peagi veebilehele üles:
 
2020/12 Säästev maavarade levitamine lõpparuanne 
2021/13 Kasutuselt kõrvaldatud laevade lõpparuanne 
2021/08 NPRI 3 lõpparuanne
2021/19 WTFS aastakonverentsi lõpparuanne
2021/06 Plastijäätmete vedude projekt - juhend inspektoritele: Enforcing national legislation on plastic waste shipping final report
2020/09 Water and Land Remediation – 18 tõlget (9 ISCO ja 9 SVE Technology)
2021/15 CAED Final report (Folder includes webinar summary, presentations and training package)
2021/17 IMPEL Climate Emergency programme – Koostöö keskkonnajärelevalve ja keskkonnajuhtimissüsteemide sertifitseerimise valdkonnas
2021/04 Tegevusaruanne - jäätmekäitlus ja ringmajandus
2021/18 Rakendamisprobleemid 2021 lõpparuanne
 
Võrgustik leppis samuti kokku uues mitmeaastases strateegilises programmis, mis kestab aastatel 2022-2027. See määrab IMPELi järgmise kuue aasta suuna koos uute prioriteetide ja meetmetega.
 
Lisaks nendele otsustele kuulas üldkoosolek ka ekspertide meeskondi nende peamistest tegevustest, sai teavet IMPELi osalemise kohta mitmetel välisüritustel ja kuulas keskkonna peadirektoraadilt viimaseid poliitilisi arenguid.
 
Pikapeale saabub rohkem üksikasju kõigi nende arengute kohta!

Subscribe to our newsletter