IMPEL Logo

IMPEL styrebesøk til Balkanland

04 Jul, 2023

European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) er beæret over å koble sammen miljøeksperter fra 58 offentlige myndigheter i 37 europeiske land. Etter pandemiperioden startet IMPEL-styret på nytt fysiske møter med IMPEL-medlemmer i 2023, og besøkte Albania, Kosovo og Nord-Makedonia i 14.–16. mars 2023.

Kollegene fra Statens miljøtilsyn (SEI, Nord-Makedonia), departementet for miljø, fysisk planlegging og infrastruktur (MESPI, Kosovo) og det nasjonale miljøbyrået (NEA, Albania), var vennlige vertskap for møtene med IMPEL-styrets representanter . IMPELs arbeid og hvordan IMPEL kan støtte og fortsette å bidra til IMPELs oppdrag sammen ble diskutert med mer enn 70 lokale inspektører og spesialister.

Deltakelsen i IMPEL-prosjekter har økt gjennom årene, og dette har vist positive resultater for landene med inspektører som kan delta aktivt og utveksle synspunkter. Ekspertteamledere fra IMPEL presenterte sitt nåværende arbeid og engasjerte seg med ekspertene, for videre samarbeid under IMPEL-prosjekter og aktiviteter på miljøområder som avfall, luft, vann, kjemikalier og naturvern, for utveksling av beste praksis, diskusjoner om implementeringsutfordringer, og gjensidig støtte.

Det ble enighet om å følge opp handlingene som ble resultatet av møtet for å styrke samarbeidet ytterligere ved å fortsette å samarbeide og ønske nye eksperter velkommen til nettverket. De nasjonale koordinatorene ga en oppfølging i den nylige IMPELs generalforsamling (Svensk EPA, Stockholm, 8.-9. juni 2023) for deres prosjektdeltakelse (dvs. naturvernprosjekter, Learned from Accidents Seminar) og deres vurdering av å ha en grønn IRI i nær fremtid. SEI var vertskap og NPRI-møter Serbia-N.Macedonia i Skopje i mai og vil være vertskap for Water and Land Remediation Workshop i november.

Subscribe to our newsletter