IMPEL Logo

IMPELin johtokunnan vierailu Balkanin maihin

04 Jul, 2023

Euroopan unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpano- ja soveltamisverkostolla (IMPEL) on kunnia yhdistää ympäristöasiantuntijoita 58 viranomaiselta 37 Euroopan maasta. IMPELin johtokunta aloitti pandemian jälkeen uudelleen fyysiset tapaamiset IMPELin jäsenten kanssa vuonna 2023, jolloin se vieraili Albaniassa, Kosovossa ja Pohjois-Makedoniassa 14.-16. maaliskuuta 2023.   

Kollegat valtion ympäristötarkastuksesta (SEI, Pohjois-Makedonia), ympäristö-, aluesuunnittelu- ja infrastruktuuriministeriöstä (MESPI, Kosovo) ja kansallisesta ympäristövirastosta (NEA, Albania) isännöivät ystävällisesti tapaamisia IMPELin johtokunnan edustajien kanssa. Yli 70 paikallisen tarkastajan ja asiantuntijan kanssa keskusteltiin IMPELin työstä ja siitä, miten IMPEL voi tukea ja edistää IMPELin tehtävää jatkossakin.   

Osallistuminen IMPEL-hankkeisiin on lisääntynyt vuosien varrella, ja tämä on tuottanut myönteisiä tuloksia maiden kannalta, sillä tarkastajat ovat voineet osallistua aktiivisesti ja vaihtaa näkemyksiä. IMPELin asiantuntijaryhmien johtajat esittelivät nykyistä työtään ja keskustelivat asiantuntijoiden kanssa yhteistyön jatkamisesta IMPEL-hankkeissa ja -toimissa ympäristöaloilla, kuten jätteiden, ilman, veden, kemikaalien ja luonnonsuojelun alalla, parhaiden käytäntöjen vaihtamisesta, täytäntöönpanohaasteista käytävistä keskusteluista ja vastavuoroisesta tuesta.  

Kokouksessa sovittiin kokouksen tuloksena syntyneiden toimien jatkotoimista, jotta yhteistyötä voitaisiin edelleen vahvistaa jatkamalla yhteistyötä ja toivottaa myös uusia asiantuntijoita tervetulleiksi verkostoon. Kansalliset koordinaattorit antoivat IMPELin äskettäisessä yleiskokouksessa (Swedish EPA, Tukholma, 8.-9. kesäkuuta 2023) jatkotoimia hankkeisiin osallistumisesta (esim. luonnonsuojeluhankkeet, onnettomuuksista opittu -seminaari) ja harkitsivat vihreän IRI:n järjestämistä lähitulevaisuudessa. SEI isännöi NPRI-kokouksen Serbia-Neuvostoliitto Makedonia Skopjessa tämän vuoden toukokuussa ja isännöi veden ja maaperän kunnostusta käsittelevää seminaaria marraskuussa. 

Subscribe to our newsletter