IMPEL Logo

IMPELi juhatuse visiit Balkani riikidesse

04 Jul, 2023

Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustikul (IMPEL) on au ühendada keskkonnaeksperte 58 riigiasutusest 37 Euroopa riigis. IMPELi juhatus alustas pärast pandeemiaperioodi taas füüsilisi kohtumisi IMPELi liikmetega 2023. aastal, külastades 14.-16. märtsil 2023 Albaaniat, Kosovot ja Põhja-Makedooniat.   

Kolleegid riigi keskkonnainspektsioonist (SEI, Põhja-Makedoonia), keskkonna-, ruumilise planeerimise ja infrastruktuuri ministeeriumist (MESPI, Kosovo) ja riiklikust keskkonnaametist (NEA, Albaania) olid lahkesti võõrustajaks, kohtumised IMPELi juhatuse esindajatega. Rohkem kui 70 kohaliku inspektori ja spetsialistiga arutati IMPELi tööd ja seda, kuidas IMPEL saab IMPELi toetada ja jätkuvalt IMPELi missioonile kaasa aidata.   

Osalemine IMPELi projektides on aastate jooksul suurenenud ja see on andnud positiivseid tulemusi riikide jaoks, kus inspektorid saavad aktiivselt osaleda ja arvamusi vahetada. IMPELi ekspertrühmade juhid tutvustasid oma praegust tööd ja tegid ekspertidega koostööd IMPELi projektide ja tegevuste raames keskkonnavaldkondades, nagu jäätmed, õhk, vesi, kemikaalid ja looduskaitse, et vahetada parimaid tavasid, arutada rakendamise probleeme ja anda vastastikust toetust.  

Kokkulepiti, et kohtumise tulemusel võetud meetmete järelmeetmed tugevdavad veelgi koostööd, jätkates koostööd ja võttes võrgustikku vastu ka uusi eksperte. Riiklikud koordinaatorid andsid IMPELi hiljutisel üldkoosolekul (Rootsi EPA, Stockholm, 8.-9. juuni 2023) järelmeetmeid oma projektides osalemise kohta (nt looduskaitseprojektid, Õnnetustest õppimise seminar) ja kaalusid, et lähitulevikus võiks toimuda roheline IRI. SEI korraldas ja NPRI kohtumise Serbia-N.Makedoonia Skopjes käesoleva aasta mais ning korraldab vee ja maa tervendamise seminari novembris. 

Subscribe to our newsletter