IMPEL Logo

Wizyta Zarządu IMPEL w krajach bałkańskich

04 Jul, 2023

Sieć Unii Europejskiej na rzecz Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (IMPEL) ma zaszczyt łączyć ekspertów ds. środowiska z 58 organów publicznych w 37 krajach europejskich. Zarząd IMPEL, po okresie pandemii, wznowił fizyczne spotkania z członkami IMPEL w 2023 r., odwiedzając Albanię, Kosowo i Macedonię Północną w dniach 14-16 marca 2023 r. 

Pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (SEI, Macedonia Północna), Ministerstwa Środowiska, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury (MESPI, Kosowo) oraz Narodowej Agencji Środowiska (NEA, Albania), uprzejmie gościli na spotkaniach z przedstawicielami Zarządu IMPEL. Praca IMPEL oraz sposób, w jaki IMPEL może wspierać i nadal przyczyniać się do realizacji misji IMPEL, zostały omówione z ponad 70 lokalnymi inspektorami i specjalistami. 

Udział w projektach IMPEL wzrósł na przestrzeni lat, co przyniosło pozytywne rezultaty dla krajów, w których inspektorzy mogli aktywnie uczestniczyć i wymieniać poglądy. Liderzy Zespołów Eksperckich z IMPEL przedstawili swoją bieżącą pracę i zaangażowali się z Ekspertami w dalszą współpracę w ramach projektów IMPEL i działań w obszarach środowiskowych, takich jak odpady, powietrze, woda, chemikalia i ochrona przyrody, w celu wymiany najlepszych praktyk, dyskusji na temat wyzwań związanych z wdrażaniem i wzajemnego wsparcia. Koordynatorzy krajowi przedstawili na niedawnym Zgromadzeniu Ogólnym IMPEL (Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska, Sztokholm, 8-9 czerwca 2023 r.) swoje uczestnictwo w projektach (tj. projekty ochrony przyrody, seminarium "Wyciągnięte wnioski z wypadków") i rozważali utworzenie zielonej IRI w najbliższej przyszłości. SEI była gospodarzem spotkania NPRI Serbia-Macedonia w Skopje w maju tego roku, a w listopadzie będzie gospodarzem warsztatów dotyczących rekultywacji wody i gruntów.

Subscribe to our newsletter