IMPEL Logo

IMPEL valdes vizīte Balkānu valstīs

04 Jul, 2023

Eiropas Savienības Vides tiesību aktu ieviešanas un piemērošanas tīkls (IMPEL) ir pagodināts, ka tas apvieno vides ekspertus no 58 valsts iestādēm 37 Eiropas valstīs. IMPEL valde pēc pandēmijas perioda 2023. gadā atsāka fiziskas tikšanās ar IMPEL locekļiem, 2023. gada 14.-16. martā apmeklējot Albāniju, Kosovu un Ziemeļmaķedoniju.   

Kolegi no Valsts vides inspekcijas (SEI, Ziemeļmaķedonija), Vides, telpiskās plānošanas un infrastruktūras ministrijas (MESPI, Kosova) un Nacionālās vides aģentūras (NEA, Albānija) laipni uzņēma sanāksmes ar IMPEL valdes pārstāvjiem. Ar vairāk nekā 70 vietējiem inspektoriem un speciālistiem tika apspriests IMPEL darbs un tas, kā IMPEL var atbalstīt un turpināt veicināt IMPEL misiju.   

Sadarbība IMPEL projektos gadu gaitā ir palielinājusies, un tas ir devis pozitīvus rezultātus valstīm, jo inspektori var aktīvi piedalīties un apmainīties viedokļiem. IMPEL ekspertu grupu vadītāji iepazīstināja ar savu pašreizējo darbu un iesaistījās ar ekspertiem, lai turpinātu sadarbību IMPEL projektu un pasākumu ietvaros tādās vides jomās kā atkritumi, gaiss, ūdens, ķīmiskās vielas un dabas aizsardzība, lai apmainītos ar labāko praksi, apspriestu īstenošanas problēmas un sniegtu savstarpēju atbalstu.  

Bija panākta vienošanās par turpmāko rīcību, kas izriet no sanāksmes, lai turpinātu stiprināt sadarbību, turpinot kopīgu darbu un uzņemot arī jaunus ekspertus tīklā. Nesen notikušajā IMPEL Ģenerālajā asamblejā (Zviedrijas EPA, Stokholma, 2023. gada 8.-9. jūnijs) valstu koordinatori sniedza turpmākus pasākumus par dalību projektos (t. i., dabas aizsardzības projekti, seminārs "Mācāmies no negadījumiem") un apsvērumiem par zaļo IRI rīkošanu tuvākajā nākotnē. SEI šogad maijā Skopjē rīkoja Serbijas un Maķedonijas NPRI sanāksmi un novembrī rīkos semināru par ūdens un zemes sanāciju. 

Subscribe to our newsletter