IMPEL Logo

Návštěva představenstva IMPEL v balkánských zemích

04 Jul, 2023

Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí (IMPEL) má tu čest spojovat odborníky na životní prostředí z 58 orgánů veřejné správy v 37 evropských zemích. Rada IMPEL po pandemickém období obnovila fyzická setkání se členy IMPEL v roce 2023, a to návštěvou Albánie, Kosova a Severní Makedonie ve dnech 14.-16. března 2023.  

Kolegové ze Státní inspekce životního prostředí (SEI, Severní Makedonie), Ministerstva životního prostředí, územního plánování a infrastruktury (MESPI, Kosovo) a Národní agentury pro životní prostředí (NEA, Albánie) laskavě hostili, setkání se zástupci rady IMPEL. S více než 70 místními inspektory a odborníky byla diskutována práce IMPEL a způsoby, jakými může IMPEL podporovat a nadále společně přispívat k plnění jeho poslání.   

Účast na projektech IMPEL se v průběhu let zvýšila, což přineslo zemím pozitivní výsledky, neboť inspektoři se mohli aktivně zapojit a vyměňovat si názory. Vedoucí expertních týmů z IMPEL představili svou současnou práci a zapojili se do jednání s experty, pro další spolupráci v rámci projektů a aktivit IMPEL v oblastech životního prostředí, jako jsou odpady, ovzduší, voda, chemické látky a ochrana přírody, pro výměnu osvědčených postupů, diskuse o problémech při provádění a vzájemnou podporu.  

Bylo dohodnuto pokračování opatření, která vyplynula ze setkání, pro další posílení spolupráce pokračováním spolupráce a přivítání také nových expertů do sítě. Národní koordinátoři na nedávném valném shromáždění IMPEL (Swedish EPA, Stockholm, 8.-9. června 2023) navázali na svou účast v projektech (tj. projekty na ochranu přírody, seminář Poučení z havárií) a zvažovali, že v blízké budoucnosti budou mít zelenou IRI. SEI hostila a zasedání NPRI Srbsko-N. Makedonie ve Skopje letos v květnu a v listopadu bude hostit seminář o sanaci vod a půdy. 

Subscribe to our newsletter