IMPEL Logo

IMPELs styrelse på besök i Balkanländerna

04 Jul, 2023

Europeiska unionens nätverk för implementering och efterlevnad av miljölagstiftning (IMPEL) har äran att sammanföra miljöexperter från 58 offentliga myndigheter i 37 europeiska länder. IMPELs styrelse har efter pandemin återupptagit fysiska möten med IMPELs medlemmar under 2023 och besöker Albanien, Kosovo och Nordmakedonien den 14-16 mars 2023.   

Kollegorna från State Environmental Inspectorate (SEI, Nordmakedonien), Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure (MESPI, Kosovo), och National Environment Agency (NEA, Albanien), var vänliga värdar för mötena med IMPELs styrelserepresentanter. IMPELs arbete och hur IMPEL kan stödja och fortsätta att bidra till IMPELs uppdrag diskuterades tillsammans med mer än 70 lokala inspektörer och specialister.   

Deltagandet i IMPEL-projekt har ökat under åren och detta har visat positiva resultat för länderna med inspektörer som aktivt kan delta och utbyta åsikter. Expert Team Leaders från IMPEL presenterade sitt nuvarande arbete och engagerade sig med experterna, för ytterligare samarbete under IMPEL-projekt och aktiviteter inom miljöområden som avfall, luft, vatten, kemikalier och naturskydd, för utbyte av bästa praxis, diskussioner om implementeringsutmaningar och ömsesidigt stöd.  

Att följa upp de åtgärder som resulterade från mötet för att ytterligare stärka samarbetet genom att fortsätta arbeta tillsammans och välkomna även nya experter till nätverket överenskoms. De nationella samordnarna gav en uppföljning vid IMPEL:s senaste generalförsamling (Naturvårdsverket, Stockholm, 8-9 juni 2023) för deras projektdeltagande (dvs. naturskyddsprojekt, Learned from Accidents Seminar) och deras övervägande att ha en grön IRI inom en snar framtid. SEI var värd för NPRI-mötet Serbien-N.Makedonien i Skopje i maj och kommer att vara värd för Water and Land Remediation Workshop i november. 

Subscribe to our newsletter