IMPEL Logo

Bezoek IMPEL-bestuur aan Balkanlanden

04 Jul, 2023

Het netwerk van de Europese Unie voor de implementatie en handhaving van milieuwetgeving (IMPEL) is vereerd om milieudeskundigen van 58 overheidsinstanties in 37 Europese landen met elkaar in contact te brengen. Na de pandemie is het IMPEL-bestuur in 2023 weer begonnen met fysieke ontmoetingen met IMPEL-leden, met een bezoek aan Albanië, Kosovo en Noord-Macedonië op 14-16 maart 2023.   

De collega's van de Staatsinspectie voor Milieu (SEI, Noord-Macedonië), het Ministerie van Milieu, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur (MESPI, Kosovo) en het Nationaal Milieuagentschap (NEA, Albanië) waren zo vriendelijk als gastheer op te treden voor de ontmoetingen met de vertegenwoordigers van het IMPEL-bestuur. Met meer dan 70 lokale inspecteurs en specialisten werd gesproken over het werk van IMPEL en hoe IMPEL kan ondersteunen en kan blijven bijdragen aan de gezamenlijke missie van IMPEL.   

De deelname aan IMPEL-projecten is in de loop der jaren toegenomen en dit heeft positieve resultaten opgeleverd voor de landen met inspecteurs die actief kunnen deelnemen en van gedachten kunnen wisselen. Teamleiders van IMPEL presenteerden hun huidige werk en spraken met de deskundigen over verdere samenwerking in het kader van IMPEL-projecten en -activiteiten op milieugebieden zoals afval, lucht, water, chemicaliën en natuurbehoud, over de uitwisseling van beste praktijken, discussies over uitdagingen bij de uitvoering en wederzijdse ondersteuning.  

Er werd overeenstemming bereikt over de follow-up van de acties die uit de bijeenkomst voortvloeiden om de samenwerking verder te versterken door te blijven samenwerken en ook nieuwe deskundigen in het netwerk te verwelkomen. De nationale coördinatoren gaven een follow-up tijdens de recente algemene vergadering van IMPEL (Swedish EPA, Stockholm, 8-9 juni 2023) voor hun projectdeelname (d.w.z. natuurbeschermingsprojecten, seminar "Leren van ongevallen") en hun overweging om in de nabije toekomst een groen IRI te organiseren. SEI organiseerde en NPRI-bijeenkomst Servië-N.Macedonië in Skopje deze mei en zal gastheer zijn voor de Water and Land Remediation Workshop in november. 

Subscribe to our newsletter