IMPEL Logo

IMPEL valdybos vizitas į Balkanų šalis

04 Jul, 2023

Europos Sąjungos aplinkosaugos teisės įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo tinklui (IMPEL) tenka garbė sujungti aplinkosaugos ekspertus iš 58 valdžios institucijų 37 Europos šalyse. IMPEL valdyba, pasibaigus pandemijos laikotarpiui, vėl pradėjo fizinius susitikimus su IMPEL nariais 2023 m. kovo 14-16 d., lankydamasi Albanijoje, Kosove ir Šiaurės Makedonijoje.   

Kolegos iš Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos (SEI, Šiaurės Makedonija), Aplinkos, teritorijų planavimo ir infrastruktūros ministerijos (MESPI, Kosovas) ir Nacionalinės aplinkos agentūros (NEA, Albanija) maloniai priėmė, susitikimus su IMPEL valdybos atstovais. Su daugiau nei 70 vietos inspektorių ir specialistų buvo aptartas IMPEL darbas ir tai, kaip IMPEL gali remti ir toliau prisidėti prie IMPEL misijos.   

Bėgant metams dalyvavimas IMPEL projektuose išaugo ir tai davė teigiamų rezultatų šalims, kurių inspektoriai galėjo aktyviai dalyvauti ir keistis nuomonėmis. IMPEL ekspertų grupių vadovai pristatė savo dabartinį darbą ir užmezgė ryšius su ekspertais dėl tolesnio bendradarbiavimo pagal IMPEL projektus ir veiklą tokiose aplinkosaugos srityse kaip atliekos, oras, vanduo, cheminės medžiagos ir gamtos apsauga, dėl keitimosi gerąja patirtimi, diskusijų apie įgyvendinimo iššūkius ir abipusės paramos.  

Susitarta dėl tolesnių veiksmų, kurie atsirado po susitikimo, siekiant toliau stiprinti bendradarbiavimą tęsiant bendrą darbą ir į tinklą priimti ir naujus ekspertus. Neseniai vykusioje IMPEL generalinėje asamblėjoje (Švedijos EPA, Stokholmas, 2023 m. birželio 8-9 d.) nacionaliniai koordinatoriai pateikė tolesnius veiksmus dėl dalyvavimo projektuose (t. y. gamtos apsaugos projektuose, seminare "Išmokta iš avarijų") ir svarstymų artimiausiu metu turėti žaliąjį IRI. Šių metų gegužę SEI surengė ir Serbijos ir Makedonijos NPRI susitikimą Skopjėje, o lapkričio mėn. surengs vandens ir žemės atkūrimo seminarą. 

Subscribe to our newsletter