IMPEL Logo

Vizita Consiliului IMPEL în țările din Balcani

04 Jul, 2023

Rețeaua Uniunii Europene pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației de mediu (IMPEL) este onorată să conecteze experți de mediu din 58 de autorități publice din 37 de țări europene. Consiliul IMPEL, după perioada de pandemie, a reluat întâlnirile fizice cu membrii IMPEL în 2023, vizitând Albania, Kosovo și Macedonia de Nord în perioada 14-16 martie 2023.   

Colegii de la Inspectoratul de Stat pentru Mediu (SEI, Macedonia de Nord), Ministerul Mediului, Amenajării Teritoriului și Infrastructurii (MESPI, Kosovo) și Agenția Națională de Mediu (NEA, Albania), au găzduit, cu amabilitate, întâlnirile cu reprezentanții Consiliului IMPEL. Activitatea IMPEL și modul în care IMPEL poate sprijini și continua să contribuie împreună la misiunea IMPEL au fost discutate cu peste 70 de inspectori și specialiști locali.   

Participarea la proiectele IMPEL a crescut de-a lungul anilor și acest lucru a avut rezultate pozitive pentru țările cu inspectori capabili să participe activ și să facă schimb de opinii. Șefii echipelor de experți din cadrul IMPEL și-au prezentat activitatea curentă și s-au angajat cu experții, pentru o cooperare ulterioară în cadrul proiectelor și activităților IMPEL în domenii de mediu precum deșeurile, aerul, apa, substanțele chimice și conservarea naturii, pentru schimb de bune practici, discuții privind provocările legate de punerea în aplicare și sprijin reciproc.  

S-a convenit asupra urmăririi acțiunilor care au rezultat în urma reuniunii pentru a consolida în continuare cooperarea prin continuarea colaborării și pentru a primi, de asemenea, noi experți în cadrul rețelei. Coordonatorii naționali au oferit un follow-up în cadrul recentei Adunări generale a IMPEL (Swedish EPA, Stockholm, 8-9 iunie 2023) pentru participarea lor la proiecte (de exemplu, proiecte de protecție a naturii, seminarul "Learned from Accidents") și pentru că au luat în considerare posibilitatea de a avea un IRI verde în viitorul apropiat. SEI a găzduit și reuniunea NPRI Serbia-N.Macedonia la Skopje în luna mai a acestui an și va găzdui atelierul de lucru privind remedierea apei și a terenurilor în noiembrie. 

Subscribe to our newsletter