IMPEL Logo

Návšteva predstavenstva IMPEL v balkánskych krajinách

04 Jul, 2023

Sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie environmentálneho práva (IMPEL) má tú česť spájať odborníkov na životné prostredie z 58 verejných orgánov v 37 európskych krajinách. Rada IMPEL po pandemickom období obnovila fyzické stretnutia s členmi IMPEL v roku 2023, pričom v dňoch 14. - 16. marca 2023 navštívila Albánsko, Kosovo a Severné Macedónsko.  

Kolegovia zo Štátnej inšpekcie životného prostredia (SEI, Severné Macedónsko), Ministerstva životného prostredia, územného plánovania a infraštruktúry (MESPI, Kosovo) a Národnej agentúry pre životné prostredie (NEA, Albánsko), boli láskavými hostiteľmi, stretnutí so zástupcami rady IMPEL. S viac ako 70 miestnymi inšpektormi a odborníkmi sa diskutovalo o práci IMPEL a o tom, ako môže IMPEL podporovať a naďalej spoločne prispievať k plneniu poslania IMPEL.   

Účasť na projektoch IMPEL sa v priebehu rokov zvýšila, čo prinieslo pozitívne výsledky pre krajiny, v ktorých sa inšpektori mohli aktívne zúčastňovať a vymieňať si názory. Vedúci tímov expertov z IMPEL predstavili svoju súčasnú prácu a zapojili sa do spolupráce s expertmi, do ďalšej spolupráce v rámci projektov a aktivít IMPEL v oblastiach životného prostredia, ako sú odpady, ovzdušie, voda, chemické látky a ochrana prírody, do výmeny osvedčených postupov, diskusií o problémoch pri implementácii a vzájomnej podpory.  

Dohodlo sa pokračovanie opatrení, ktoré vyplynuli zo stretnutia, s cieľom ďalej posilniť spoluprácu pokračovaním v spolupráci a privítať v sieti aj nových expertov. Národní koordinátori na nedávnom valnom zhromaždení IMPEL (Švédska agentúra pre ochranu životného prostredia, Štokholm, 8. - 9. júna 2023) poskytli následné informácie o svojej účasti na projektoch (t. j. projektoch na ochranu prírody, seminári Poučení z nehôd) a zvažujú, že v blízkej budúcnosti budú mať zelené IRI. SEI hostila a stretnutie NPRI Srbsko - Macedónsko v Skopje v máji tohto roku a v novembri bude hostiť seminár o sanácii vody a pôdy. 

Subscribe to our newsletter