IMPEL Logo

Vizitë e Bordit të IMPEL në vendet e Ballkanit

04 Jul, 2023

Rrjeti i Bashkimit Evropian për Zbatimin dhe Zbatimin e Ligjit Mjedisor (IMPEL) ka nderin të lidhë ekspertë mjedisorë nga 58 autoritete publike në 37 vende evropiane. Bordi IMPEL, pas periudhës së pandemisë, rifilloi takimet fizike me anëtarët e IMPEL në vitin 2023, duke vizituar Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut në datat 14-16 mars 2023.

Kolegët nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit (ISHM, Maqedonia e Veriut), Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MASHPI, Kosovë) dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM, Shqipëri), mirëpritën takimet me përfaqësuesit e Bordit të IMPEL. . Puna e IMPEL dhe mënyra se si IMPEL mund të mbështesë dhe të vazhdojë të kontribuojë në misionin e IMPEL së bashku u diskutua me më shumë se 70 inspektorë dhe specialistë vendas.

Pjesëmarrja në projektet IMPEL është rritur me kalimin e viteve dhe kjo ka treguar rezultate pozitive për vendet me inspektorë të aftë për të marrë pjesë aktive dhe për të shkëmbyer mendime. Udhëheqësit e ekipeve të ekspertëve nga IMPEL prezantuan punën e tyre aktuale dhe u angazhuan me ekspertët, për bashkëpunim të mëtejshëm në kuadër të projekteve dhe aktiviteteve të IMPEL në fushat mjedisore si mbetjet, ajri, uji, kimikatet dhe ruajtja e natyrës, për shkëmbimin e praktikave më të mira, diskutimet mbi sfidat e zbatimit, dhe mbështetje reciproke.

U ra dakord për vazhdimin e veprimeve që rezultuan nga takimi për të forcuar më tej bashkëpunimin duke vazhduar punën së bashku dhe duke mirëpritur gjithashtu ekspertë të rinj në rrjet. Koordinatorët Kombëtarë dhanë një vazhdim në Asamblenë e Përgjithshme të IMPEL-it (EPA suedeze, Stokholm, 8-9 qershor 2023) për pjesëmarrjen e tyre në projekt (p.sh. projektet e mbrojtjes së natyrës, Seminari i Mësuar nga Aksidentet) dhe konsiderata e tyre për të pasur një IRI të gjelbër në ardhmja e afërt. SEI priti dhe NPRI takimin Serbi-Maqedoni Veriore në Shkup këtë maj dhe do të presë punëtorinë për riparimin e ujit dhe tokës në nëntor.

Subscribe to our newsletter