IMPEL Logo

Slutterklæring - 4 nettverkskonferanse

04 Oct, 2023

De fire nettverkene, IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, EUFJE - The European Union Forum of Judges for the Environment, ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment,   og EnviCrimeNet , har i dag gitt ut en uttalelse etter den vellykkede 4 Networks-konferansen, som ble holdt i Roma forrige uke.

Uttalelsen fokuserer på 5 nøkkeltemaer som nettverkene anser som kritiske for å takle miljøkriminalitet, nemlig:

  • nye teknikker for å forebygge og oppdage miljølovbrudd
  • behovet for at administrativ og strafferettslig håndhevelse utfyller hverandre.
  • gjør miljøkriminalitet ulønnsomt.
  • vurdere, utbedre og erstatte skaden som er påført.
  • måling av håndhevingsresultater.

Subscribe to our newsletter