IMPEL Logo

Zaključna izjava - Konferenca 4 mreže

04 Oct, 2023

 Štiri mreže, IMPEL - Mreža Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava,EUFJE - Forum okoljskih sodnikov Evropske unije,  ENPE - Evropska mreža tožilcev za okolje,  in EnviCrimeNet, sta danes objavili izjavo po uspešni konferenci 4 mrež, ki je prejšnji teden potekala v Rimu. 

 

Izjava se osredotoča na 5 ključnih tem, ki so po mnenju mrež ključne pri obravnavi okoljskih kaznivih dejanj, in sicer:

 

  • nove tehnike za preprečevanje in odkrivanje okoljskih kršitev
  • potreba po medsebojnem dopolnjevanju upravnega in kazenskega pregona.
  • zmanjšanje donosnosti okoljskih kaznivih dejanj.
  • ocenjevanje, sanacija in povračilo nastale škode.
  • merjenje rezultatov izvrševanja.   

Subscribe to our newsletter