IMPEL Logo

Lõpparuanne - 4 võrgustiku konverents

04 Oct, 2023

 Neli võrgustikku, IMPEL - Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustik,EUFJE - Euroopa Liidu keskkonnakohtunike foorum,  ENPE - European Network of Prosecutors for Environment,  ja EnviCrimeNet, on täna avaldanud avalduse pärast eelmisel nädalal Roomas toimunud edukat 4 võrgustiku konverentsi. 

 

Kinnitus keskendub 5 põhiteemale, mida võrgustikud peavad keskkonnakuritegude vastu võitlemisel kriitiliseks, nimelt:

 

  • uued meetodid keskkonnarikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks
  • vajadus, et haldus- ja kriminaalõigusmeetmed täiendaksid teineteist.
  • keskkonnakuritegude tasuvaks muutmine.
  • kahjustuste hindamine, heastamine ja hüvitamine.
  • määratlemine ja jõustamise tulemuste mõõtmine.

Subscribe to our newsletter