IMPEL Logo

Заключително изявление - Конференция на 4 мрежи

04 Oct, 2023

 Четирите мрежи: IMPEL - Мрежа на Европейския съюз за прилагане и изпълнение на законодателството в областта на околната среда,EUFJE - Форум на съдиите на Европейския съюз по околна среда,  ENPE - Мрежа на прокурорите по околна среда на Европейския съюз,  и EnviCrimeNet, днес публикуваха изявление след успешната Конференция на 4-те мрежи, проведена в Рим миналата седмица. 

 

Изявлението се фокусира върху 5 ключови теми, които мрежите считат за решаващи в борбата с престъпленията срещу околната среда, а именно:

 

  • нови техники за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу околната среда
  • необходимостта административното и наказателното правоприлагане да се допълват взаимно.
  • превръщане на престъпленията срещу околната среда в нерентабилни.
  • оценка, възстановяване и компенсиране на нанесените щети.
  • измерване на резултатите от правоприлагането.    

Subscribe to our newsletter