IMPEL Logo

Oświadczenie końcowe - Konferencja 4 Networks

04 Oct, 2023

 The Four Networks, IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law,EUFJE - The European Union Forum of Judges for the Environment,  ENPE - Europejska Sieć Prokuratorów ds. Środowiska,  oraz EnviCrimeNet, wydały dziś oświadczenie po udanej konferencji 4 sieci, która odbyła się w Rzymie w zeszłym tygodniu. 

 

Oświadczenie koncentruje się na 5 kluczowych tematach, które sieci uważają za kluczowe w zwalczaniu przestępstw przeciwko środowisku, a mianowicie:

 

  • nowe techniki zapobiegania i wykrywania przestępstw przeciwko środowisku
  • potrzeba wzajemnego uzupełniania się egzekwowania prawa administracyjnego i karnego.
  • uczynienie przestępstw przeciwko środowisku nieopłacalnymi.
  • ocena, naprawa i rekompensata za poniesione szkody.
  • pomiar wyników egzekwowania prawa.   
.

Subscribe to our newsletter