IMPEL Logo

Záverečné vyhlásenie - Konferencia 4 sietí

04 Oct, 2023

 Štyri siete, IMPEL - Sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie environmentálneho práva,EUFJE - Fórum sudcov Európskej únie pre životné prostredie,  ENPE - Európska sieť prokurátorov pre životné prostredie,  a EnviCrimeNet, dnes vydali vyhlásenie po úspešnej konferencii 4 sietí, ktorá sa konala minulý týždeň v Ríme. 

 

Vyhlásenie sa zameriava na 5 kľúčových tém, ktoré siete považujú za rozhodujúce pri riešení trestných činov proti životnému prostrediu, a to:

 

  • nové techniky na prevenciu a odhaľovanie trestných činov proti životnému prostrediu
  • potreba vzájomného dopĺňania sa administratívneho a trestného presadzovania práva.
  • zníženie ziskovosti environmentálnej trestnej činnosti.
  • ocenenie, náprava a náhrada vzniknutých škôd.
  • meranie výsledkov presadzovania práva.   

Subscribe to our newsletter