IMPEL Logo

Sluterklæring - 4 netværkskonference

04 Oct, 2023

 De fire netværk, IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law,EUFJE - The European Union Forum of Judges for the Environment,  ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment,  og EnviCrimeNet, har i dag udgivet en erklæring efter den vellykkede 4 netværkskonference, der blev afholdt i Rom i sidste uge.

 

Erklæringen fokuserer på 5 nøgleemner, som netværkene anser for kritiske i håndteringen af miljøkriminalitet, nemlig:

 

  • nye teknikker til at forebygge og opdage miljøforbrydelser
  • behovet for, at administrativ og strafferetlig håndhævelse supplerer hinanden.
  • at gøre miljøkriminalitet urentabel.
  • at vurdere, afhjælpe og kompensere for de skader, der er sket.
  • at måle håndhævelsesresultater.    

Subscribe to our newsletter