IMPEL Logo

Závěrečné prohlášení - Konference 4 sítí

04 Oct, 2023

 Čtyři sítě, IMPEL - Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí,EUFJE - Fórum soudců Evropské unie pro životní prostředí,  ENPE - Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí,  a EnviCrimeNet, dnes vydaly prohlášení po úspěšné konferenci 4 sítí, která se konala minulý týden v Římě. 

 

Vyjádření se zaměřuje na 5 klíčových témat, která sítě považují za zásadní při řešení trestných činů proti životnímu prostředí, a to:

 

  • nové techniky prevence a odhalování trestných činů proti životnímu prostředí
  • potřeba vzájemného doplňování správního a trestního práva.
  • způsobení toho, aby se trestná činnost v oblasti životního prostředí stala nerentabilní.
  • posouzení, náprava a náhrada vzniklých škod.
  • měření výsledků prosazování práva.    
.

Subscribe to our newsletter