IMPEL Logo

Slutligt uttalande - 4 Networks Conference

04 Oct, 2023

 De fyra nätverken, IMPEL - Europeiska unionens nätverk för genomförande och efterlevnad av miljölagstiftning,EUFJE - Europeiska unionens forum för domare i miljöfrågor,  ENPE - Europeiska nätverket för miljöåklagare,  och EnviCrimeNet, har idag släppt ett uttalande efter den framgångsrika 4 Networks Conference, som hölls i Rom förra veckan. 

 

Uttalandet fokuserar på 5 viktiga ämnen som nätverken anser vara avgörande för att hantera miljöbrott, nämligen:

 

  • ny teknik för att förebygga och upptäcka miljöbrott
  • behovet av administrativ och straffrättslig brottsbekämpning för att komplettera varandra.
  • göra miljöbrott olönsamma.
  • bedöma, sanera och kompensera för de skador som uppstått.
  • mäta resultaten av brottsbekämpningen.     

Subscribe to our newsletter