IMPEL Logo

Sonuç Bildirgesi - 4 Ağ Konferansı

04 Oct, 2023

 Dört Ağ, IMPEL - Çevre Hukukunun Uygulanması ve Yürütülmesi için Avrupa Birliği Ağı,EUFJE - Avrupa Birliği Çevre Yargıçları Forumu,  ENPE - Avrupa Çevre Savcıları Ağı,  ve EnviCrimeNet, geçen hafta Roma'da düzenlenen başarılı 4 Ağ Konferansının ardından bugün bir bildiri yayınladılar. 

 

Bildiri, ağların çevre suçlarıyla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu düşündükleri 5 temel konuya odaklanmaktadır:

 

  • çevre suçlarını önlemek ve tespit etmek için yeni teknikler
  • idari ve cezai hukuk uygulamalarının birbirini tamamlaması ihtiyacı.
  • çevre suçlarını kârsız hale getirmek.
  • oluşan zararı değerlendirmek, düzeltmek ve tazmin etmek.
  • uygulama sonuçlarını ölçmek.    

Subscribe to our newsletter