IMPEL Logo

"Atık Sonu ve Yan Ürünler: REACH ile Uyum" konulu çevrimiçi çalıştayın sonuçları

09 Dec, 2021

"Atıkların Sonu ve Yan Ürünler: REACH ile uyumluluk" konulu çevrimiçi çalıştayın sonuçları

9 Aralık 2021

Atıkların Sonu ve Yan Ürünler: REACH ile uyumluluk konulu çevrimiçi çalıştay, 25 Kasım 2021 tarihinde IMPEL Projesi Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi.

Çalıştayda, uygulamada yan ürün veya atık sonu durumu değerlendirilirken REACH'in ne zaman ve nasıl devreye girdiği ve operatörlerin ve düzenleyicilerin REACH'in uygulamada doğru zamanda doğru şekilde uygulanmasını nasıl sağlayabilecekleri tartışıldı.

Bu çalıştaya 17 ülkeden çeşitli kuruluşlardan 176 kayıtlı katılımcı katılmıştır.

 

 

Gündemin tamamına ve sunumlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Workshop REACH CE Agenda

1 ROMANO RUGGERI Waste Management & Circular Economy Project

2 TOPI TURUNEN REACH ve Döngüsel Ekonomi Anket sonuçları

3 ERWIN ANNYS REACH Tüzüğü temel ilkeleri

4 ULRICH KREMSER SCIP veritabanı

5 ENRIQUE GARCIA JOHN Waste Framework Directive EoW and by Product Requirements and interac_nDMH

6 ULRICH KREMSER How to Meet REACH Requirements for EoW and by Products 

7 HANNELA ARTUS How the WFD and REACH Interact

7 HANNELA Artus Atıkların Ürüne Dönüşmesinde WFD ve REACHpdf

8 PAQUI QUEREDA VAZQUEZ Seramik Sektöründe Atıkların ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi Practi_g0ye

9 JOKE TEENINGA REACH ve Atıkların Sonu 

10 TOPI TURUNEN IMPEL Rehberinde REACH ve Döngüsel Ekonomi

11 DOMENICO MARCHESINO Atık Sonu Kritiklikleri POPs-REACH-CLP Uyumunun Doğrulanması 

12 OLDRICH JAROLIM REACH & Geri Kazanılmış Maddeler üzerine ECHA Forum Projesi

13 PETER HELLEMA ECHA Pilot Projesi Geri Kazanılmış Maddeler 

14 HENRIK HEDLUND inf_gz7C için Operatör Geri Dönüşüm Tipleri Uygulanırken Karşılaşılan Zorluklar

15 EMMA NURMI Transboundary Shipments of Waste End of Waste

16 EMMANUEL KATRAKIS Atıkların Sonu ve Yan Ürünlerin REACH Tüzüğüne Uyumu

17 GRETA MOSCONI ATIKLARDAN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ VEYA YAPAY AGREGAT ÜRETENLER İÇİN GEREKLİLİKLER

Subscribe to our newsletter