IMPEL Logo

Veebipõhise seminari "Jäätmete ja kõrvalsaaduste lõppemine: vastavus REACH-määrusele" tulemused.

09 Dec, 2021

Onlineseminari "Jäätmete ja kõrvalsaaduste lõppemine: vastavus REACH-määrusele"

9. detsember 2021

Onlineseminar "Jäätmete ja kõrvalsaaduste lõppemine: vastavus REACH-määrusele" toimus 25. novembril 2021 IMPEL-projekti raames Jäätmekäitlus ja ringmajandus.

Seminaril arutati, millal ja kuidas REACH tuleb kõrvalsaaduste või jäätmete lõpptoodangu staatuse hindamisel praktikas mängu ning kuidas ettevõtjad ja reguleerivad asutused saavad tagada, et REACHi kohaldatakse praktikas õigel hetkel õigel viisil.

Seminaril oli 176 registreeritud osalejat 17 riigist erinevatest organisatsioonidest.

 

 

Pöörduge täieliku päevakorra ja ettekannetega järgmiste linkide kaudu:

Workshop REACH CE Agenda

1 ROMANO RUGGERI Waste Management & Circular Economy Project

2 TOPI TURUNEN REACH ja ringmajanduse uuringu tulemused

3 ERWIN ANNYS REACH määruse aluspõhimõtted

4 ULRICH KREMSER SCIP andmebaas

5 ENRIQUE GARCIA JOHN Jäätmete raamdirektiivi EoW ja toodete kaupa nõuded ja interac_nDMH

6 ULRICH KREMSER Kuidas täita REACHi nõudeid EoW ja toodete kaupa 

7 HANNELA ARTUS Kuidas WFD ja REACH koostoimivad

7 HANNELA Artus WFD ja REACH jäätmetes-toodeteks-kujundamiselspdf

8 PAQUI QUEREDA VAZQUEZ EoW ja kõrvalsaaduste väärtustamine keraamikatööstuses Practi_g0ye

9 JOKE TEENINGA REACH ja jäätmete lõpp 

10 TOPI TURUNEN REACH ja ringmajandus IMPEL-suunistes

11 DOMENICO MARCHESINO Jäätmete lõppemise kriitilisuse kontroll POPs-REACH-CLP vastavuse kontrollimine 

12 OLDRICH JAROLIM ECHA foorumiprojekt REACH & Taaskasutatavad ained

13 PETER HELLEMA ECHA katseprojekt Taaskasutatavad ained 

14 HENRIK HEDLUND Väljakutsed, millega puututakse kokku ettevõtja taaskasutustüüpide jõustamisel inf_gz7C

15 EMMA NURMI-Riigiülesed-jäätmeveod-jäätmeväljasaadetised

16 EMMANUEL KATRAKIS Jäätmete lõpp ja kõrvalsaadused vastavus REACH-määrusele

17 GRETA MOSCONI NÕUDED JÄÄTMETALLI JA VÕI KUNSTIASEMETE TOOTMISEKS JÄÄTMETALLI TOOTMISEKS

Subscribe to our newsletter