IMPEL Logo

Výsledky online seminára "Koniec odpadu a vedľajšie produkty: súlad s nariadením REACH"

09 Dec, 2021

Výsledky online seminára "Koniec odpadu a vedľajšie produkty: súlad s nariadením REACH"

Dňa 9. decembra 2021

Dňa 25. novembra 2021 sa v rámci projektu IMPEL uskutočnil online seminár na tému Koniec odpadu a vedľajšie produkty: súlad s nariadením REACH Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo.

Na seminári sa diskutovalo o tom, kedy a ako prichádza do úvahy nariadenie REACH pri posudzovaní statusu vedľajšieho výrobku alebo konca odpadu v praxi a ako môžu prevádzkovatelia a regulačné orgány zabezpečiť, aby sa nariadenie REACH v praxi uplatňovalo v správnom momente správnym spôsobom.

Tento seminár mal 176 registrovaných účastníkov zo 17 krajín z rôznych organizácií.

 

 

Prístup k úplnému programu a prezentáciám je možný pomocou nasledujúcich odkazov:

Program seminára REACH CE

1 ROMANO RUGGERI Waste Management & Circular Economy Project

2 Výsledky prieskumu TOPI TURUNEN REACH a obehové hospodárstvo

3 ERWIN ANNYS Základné princípy nariadenia REACH

4 ULRICH KREMSER Databáza SCIP

5 ENRIQUE GARCIA JOHN Rámcová smernica o odpadoch Požiadavky na EoW a podľa výrobkov a vzájomné_nDMH

6 ULRICH KREMSER Ako splniť požiadavky REACH na EoW a podľa výrobkov 

7 HANNELA ARTUS Ako sa WFD a REACH vzájomne ovplyvňujú

7 HANNELA ARTUS WFD a REACH v odpadoch stávajúcich sa produktmipdf

8 PAQUI QUEREDA VAZQUEZ Valorizácia EoW a vedľajších produktov v keramickom priemysle Prakti_g0ye

9 JOKE TEENINGA REACH a koniec odpadu 

10 TOPI TURUNEN REACH a obehové hospodárstvo v usmernení IMPEL

11 DOMENICO MARCHESINO Koniec odpadu Kritické miesta Overenie súladu POPs-REACH-CLP 

12 OLDRICH JAROLIM ECHA Forum Project on REACH &; Recovered Substances

13 PETER HELLEMA ECHA Pilot Project Recovered Substances 

14 HENRIK HEDLUND Výzvy, s ktorými sa stretávame pri presadzovaní typov recyklácie prevádzkovateľa pre inf_gz7C

15 EMMA NURMI Transboundary Shipments of Waste End of Waste

16 EMMANUEL KATRAKIS Koniec odpadu a súlad vedľajších produktov s nariadením REACH

17 GRETA MOSCONI POŽIADAVKY NA VÝROBCOV RECYKLOVANÝCH A ALEBO UMELÝCH ZEMÍN Z ODPADU

Subscribe to our newsletter