IMPEL Logo

Výsledky online semináře "Konec odpadu a vedlejší produkty: soulad s nařízením REACH"

09 Dec, 2021

Výsledky online semináře "Konec odpadu a vedlejší produkty: soulad s nařízením REACH"

Dne 9. prosince 2021

Dne 25. listopadu 2021 se v rámci projektu IMPEL konal online seminář na téma Konec odpadu a vedlejší produkty: soulad s nařízením REACH Odpadové hospodářství a oběhové hospodářství.

Na workshopu se diskutovalo o tom, kdy a jakým způsobem vstupuje nařízení REACH do hry při posuzování statusu vedlejšího produktu nebo konce odpadu v praxi a jak mohou provozovatelé a regulační orgány zajistit, aby se nařízení REACH v praxi uplatňovalo ve správný okamžik správným způsobem.

Tento workshop měl 176 registrovaných účastníků ze 17 zemí z různých organizací.

 

 

Přístup k úplnému programu a prezentacím naleznete na následujících odkazech:

Workshop REACH CE Agenda

1 ROMANO RUGGERI Waste Management & Circular Economy Project

2 Výsledky průzkumu TOPI TURUNEN REACH a oběhové hospodářství

3 ERWIN ANNYS Základní principy nařízení REACH

4 ULRICH KREMSER Databáze SCIP

5 ENRIQUE GARCIA JOHN Rámcová směrnice o odpadech Požadavky na EoW a podle výrobků a vzájemné_nDMH

6 ULRICH KREMSER Jak splnit požadavky REACH na EoW a podle výrobků 

7 HANNELA ARTUS Jak se Rámcová směrnice o odpadech a REACH vzájemně ovlivňují

7 HANNELA Artus WFD a REACH v odpadech, které se stávají produktypdf

8 PAQUI QUEREDA VAZQUEZ Valorizace EoW a vedlejších produktů v keramickém průmyslu Prakti_g0ye

9 JOKE TEENINGA REACH a konec odpadů 

10 TOPI TURUNEN REACH a oběhové hospodářství v pokynech IMPEL

11 DOMENICO MARCHESINO Konec odpadů Kritéria ověřování shody POPs-REACH-CLP 

12 OLDRICH JAROLIM ECHA Forum Project on REACH &; Recovered Substances

13 PETER HELLEMA ECHA Pilot Project Recovered Substances 

14 HENRIK HEDLUND Výzvy, na které naráží provozovatel při prosazování typů recyklace pro inf_gz7C

15 EMMA NURMI Přeshraniční přeprava-odpadu Konec-odpadu

16 EMMANUEL KATRAKIS Konec odpadu a soulad vedlejších produktů s nařízením REACH

17 GRETA MOSCONI POŽADAVKY NA VÝROBCE RECYKLOVANÝCH A NEBO UMĚLÝCH ZEMIN Z ODPADU

Subscribe to our newsletter