IMPEL Logo

Wyniki warsztatów online "Koniec fazy odpadu i produkty uboczne: zgodność z REACH"

09 Dec, 2021

Wyniki warsztatów online "End-of-waste and By-products: compliance with REACH"

9 grudnia 2021

Warsztaty online "End-of-waste and By-products: compliance with REACH" odbyły się 25 listopada 2021 r. w ramach projektu IMPEL Waste Management and Circular Economy.

W trakcie warsztatów omówiono, kiedy i w jaki sposób REACH wchodzi w grę przy ocenie statusu produktu ubocznego lub końca fazy odpadu w praktyce oraz jak operatorzy i regulatorzy mogą upewnić się, że REACH jest stosowany we właściwym momencie we właściwy sposób w praktyce.

W warsztatach wzięło udział 176 zarejestrowanych uczestników z 17 krajów z różnych organizacji.

 

 

Proszę o dostęp do pełnej agendy i prezentacji za pomocą następujących linków:

Workshop REACH CE Agenda

1 ROMANO RUGGERI Waste Management & Circular Economy Project

2 TOPI TURUNEN REACH and Circular Economy Survey results

3 ERWIN ANNYS REACH Regulation basic principles

4 ULRICH KREMSER SCIP database

5 ENRIQUE GARCIA JOHN Dyrektywa ramowa o odpadach wymagania EoW i by Product oraz interac_nDMH

6 ULRICH KREMSER Jak spełnić wymagania REACH dla EoW i by Products 

7 HANNELA ARTUS Jak RDW i REACH współdziałają

7 HANNELA Artus RDW i REACH w odpadach stających się produktami

8 PAQUI QUEREDA VAZQUEZ Valorization of EoW and By-Productions in the Ceramic Industry Practi_g0ye

9 JOKE TEENINGA REACH and End of Waste 

10 TOPI TURUNEN REACH i Circular Economy w wytycznych IMPEL

11 DOMENICO MARCHESINO End of Waste Criticalities Verification of POPs-REACH-CLP Compliance 

12 OLDRICH JAROLIM ECHA Forum Project on REACH & Recovered Substances

13 PETER HELLEMA ECHA Pilot Project Recovered Substances 

14 HENRIK HEDLUND Challenges Encountered When Enforcing an Operator Recycling Types for inf_gz7C

15 EMMA NURMI Transboundary Shipments of Waste End of Waste

16 EMMANUEL KATRAKIS Zgodność końca odpadów i produktów ubocznych z rozporządzeniem REACH

17 GRETA MOSCONI WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW RECYKLOWANYCH I LUB SZTUCZNYCH AGREGATÓW Z ODPADÓW

Subscribe to our newsletter