IMPEL Logo

Resultat av online-workshopen "Avfall slut och biprodukter: överensstämmelse med Reach"

09 Dec, 2021

Resultat av online-workshopen "End-of-waste and By-products: compliance with REACH"

December 9, 2021

Online-workshopen "End-of-waste and By-products: compliance with REACH" hölls den 25 november 2021 som en del av IMPEL-projektet avfallshantering och cirkulär ekonomi.

Under workshopen diskuterades när och hur Reach kommer in i bilden när man i praktiken bedömer statusen som biprodukt eller slutligt avfall, och hur verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter kan se till att Reach tillämpas vid rätt tillfälle på rätt sätt i praktiken.

Denna workshop hade 176 registrerade deltagare från 17 länder från olika organisationer.

 

 

Vänligen får du tillgång till den fullständiga dagordningen och presentationerna med följande länkar:

Workshop REACH CE Agenda

1 ROMANO RUGGERI Waste Management &; Circular Economy Project

2 TOPI TURUNEN REACH and Circular Economy Survey results

3 ERWIN ANNYS REACH-förordningens grundprinciper

4 ULRICH KREMSER SCIP-databas

5 ENRIQUE GARCIA JOHN Ramdirektiv om avfall - krav på avfall och produkter och samverkan mellan dem

6 ULRICH KREMSER Hur man uppfyller kraven i Reach för avfall och produkter 

7 HANNELA ARTUS Hur ramdirektivet om avfall och Reach samverkar

7 HANNELA Artus WFD and REACH in Waste Becoming Productspdf

8 PAQUI QUEREDA VAZQUEZ Valorisering av avfall och biprodukter i den keramiska industrin Practi_g0ye

9 JOKE TEENINGA REACH and End of Waste 

10 TOPI TURUNEN REACH and Circular Economy in the IMPEL Guidance

11 DOMENICO MARCHESINO End of Waste Criticalities Verification of POPs-REACH-CLP Compliance 

12 OLDRICH JAROLIM ECHA Forum Project on REACH & Recovered Substances

13 PETER HELLEMA ECHA Pilot Project Recovered Substances 

14 HENRIK HEDLUND Utmaningar som uppstått vid tillämpningen av en operatörs återvinningstyper för inf_gz7C

15 EMMA NURMI Transboundary-shipments-of-waste End of Waste

16 EMMANUEL KATRAKIS Slutligt avfall och biprodukter - överensstämmelse med Reach-förordningen

17 GRETA MOSCONI KRAV FÖR PRODUKTÖRER AV RECYCKLADE OCH ARTIFIKATIONELLA AGGRÄDER FRÅN AVFALL

Subscribe to our newsletter