IMPEL Logo

Resultater af online-workshoppen "Slutprodukt og biprodukter: overholdelse af REACH"

09 Dec, 2021

Resultater af online-workshoppen "Slut af affald og biprodukter: overholdelse af REACH"

9. december 2021

Online-workshop om slut af affald og biprodukter: overholdelse af REACH blev afholdt den 25. november 2021 som en del af IMPEL-projektet Affaldshåndtering og cirkulær økonomi.

Ved workshoppen blev det drøftet, hvornår og hvordan REACH kommer i spil ved vurderingen af status som biprodukt eller slutprodukt i praksis, og hvordan operatører og reguleringsmyndigheder kan sikre, at REACH anvendes på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde i praksis.

Denne workshop havde 176 tilmeldte deltagere fra 17 lande fra forskellige organisationer.

 

 

Den fulde dagsorden og præsentationer er tilgængelige via følgende links:

Workshop REACH CE Agenda

1 ROMANO RUGGERI Waste Management & Circular Economy Project

2 TOPI TURUNEN REACH and Circular Economy Survey results

3 ERWIN ANNYS REACH-forordningens grundprincipper

4 ULRICH KREMSER SCIP database

5 ENRIQUE GARCIA JOHN Affaldsrammedirektivets EoW- og byproduktkrav og interac_nDMH

6 ULRICH KREMSER Hvordan man opfylder REACH-kravene til EoW og byprodukter 

7 HANNELA ARTUS Hvordan affaldsrammedirektivet og REACH interagerer

7 HANNELA Artus WFD and REACH in Waste Becoming Productspdf

8 PAQUI QUEREDA VAZQUEZ Valorisering af affald og biprodukter i den keramiske industri Practi_g0ye

9 JOKE TEENINGA REACH og affaldets ophør 

10 TOPI TURUNEN REACH og cirkulær økonomi i IMPEL-vejledningen

11 DOMENICO MARCHESINO End of Waste Criticalities Verifikation af POPs-REACH-CLP-overholdelse 

12 OLDRICH JAROLIM ECHA Forum Project on REACH & Recovered Substances

13 PETER HELLEMA ECHA Pilot Project Recovered Substances 

14 HENRIK HEDLUND Challenges Encountered When Enforcing an Operator Recycling Types for inf_gz7C

15 EMMA NURMI Grænseoverskridende overførsler af affald End of Waste

16 EMMANUEL KATRAKIS Overholdelse af REACH-forordningen om affald og biprodukter i slutningen af affaldsperioden

17 GRETA MOSCONI KRAV TIL PRODUCENTER AF GENANVENDT OG ELLER ARTIFIKALE AGGRÆDER FRA AFFALD

Subscribe to our newsletter