IMPEL Logo

Резултати от онлайн семинара "Край на отпадъците и странични продукти: съответствие с REACH"

09 Dec, 2021

Резултати от онлайн семинара "Край на отпадъците и странични продукти: съответствие с REACH"

9 декември 2021 г.

На 25 ноември 2021 г. се проведе онлайн семинар на тема "Край на отпадъците и странични продукти: съответствие с REACH", като част от проекта IMPEL Управление на отпадъците и кръгова икономика.

Семинарът обсъди кога и как REACH влиза в действие при оценката на статута на страничен продукт или край на отпадъка на практика и как операторите и регулаторните органи могат да се уверят, че REACH се прилага в правилния момент по правилния начин на практика.

В този семинар участваха 176 регистрирани участници от 17 държави от различни организации.

 

 

Присъединете се към пълната програма и презентациите със следните линкове:

Програма на семинара REACH CE

1 ROMANO RUGGERI Waste Management & Circular Economy Project

2 TOPI TURUNEN Резултати от проучването на REACH и кръговата икономика

3 ERWIN ANNYS Основни принципи на Регламента REACH

4 ULRICH KREMSER База данни SCIP

5 ENRIQUE GARCIA JOHN Рамкова директива за отпадъците Изисквания към EoW и към продукти и взаимодействието между тях

6 ULRICH KREMSER Как да изпълним изискванията на REACH за EoW и към продукти 

7 HANNELA ARTUS Как си взаимодействат РДВ и REACH

7 HANNELA ARTUS WFD и REACH в отпадъците, които се превръщат в продуктиpdf

8 PAQUI QUEREDA VAZQUEZ Valorization of EoW and By-Productions in Ceramic Industry Practi_g0ye

9 JOKE TEENINGA REACH and End of Waste 

10 TOPI TURUNEN REACH и кръговата икономика в ръководството на IMPEL

11 DOMENICO MARCHESINO End of Waste Criticalities Verification of POPs-REACH-CLP Compliance 

12 OLDRICH JAROLIM ECHA Forum Project on REACH &; Recovered Substances

13 PETER HELLEMA ECHA Pilot Project Recovered Substances 

14 HENRIK HEDLUND Challenges Encountered When Enforcing an Operator Recycling Types for inf_gz7C

15 EMMA NURMI Трансгранични превози на отпадъци End of Waste

16 ЕМАНУЕЛ КАТРАКИС Съответствие на края на отпадъците и страничните продукти с регламента REACH

17 ГРЕТА МОСКОНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ГРАМОТИ ОТ ОТПАДЪЦИ

Subscribe to our newsletter