IMPEL Logo

Rezultati spletne delavnice "Konec odpadkov in stranski proizvodi: skladnost z uredbo REACH"

09 Dec, 2021

Izidi spletne delavnice "Konec odpadkov in stranski proizvodi: skladnost z uredbo REACH"

9. december 2021

Televizijska delavnica o koncu odpadkov in stranskih proizvodih: skladnost z uredbo REACH je potekala 25. novembra 2021 v okviru projekta IMPEL Upravljanje z odpadki in krožno gospodarstvo.

Na delavnici je bilo obravnavano, kdaj in kako uredba REACH pride v poštev pri ocenjevanju statusa stranskega proizvoda ali konca odpadka v praksi ter kako lahko upravljavci in zakonodajalci zagotovijo, da se uredba REACH v praksi uporablja v pravem trenutku na pravi način.

Ta delavnica je imela 176 registriranih udeležencev iz 17 držav iz različnih organizacij.

 

 

Dostop do celotnega dnevnega reda in predstavitev z naslednjimi povezavami:

Dnevni red delavnice REACH CE

1 ROMANO RUGGERI Waste Management &; Circular Economy Project

2 TOPI TURUNEN Rezultati raziskave REACH in krožno gospodarstvo

3 ERWIN ANNYS Osnovna načela uredbe REACH

4 ULRICH KREMSER SCIP baza podatkov

5 ENRIQUE GARCIA JOHN Okvirna direktiva o odpadkih EoW in zahteve po izdelkih ter medsebojno delovanje

6 ULRICH KREMSER Kako izpolniti zahteve REACH za EoW in izdelke 

7 HANNELA ARTUS Kako WFD in REACH medsebojno delujeta

7 HANNELA ARTUS WFD in REACH v odpadkih, ki postajajo izdelkipdf

8 PAQUI QUEREDA VAZQUEZ Valorizacija EoW in stranskih proizvodov v keramični industriji Practi_g0ye

9 JOKE TEENINGA REACH in konec odpadkov 

10 TOPI TURUNEN REACH in krožno gospodarstvo v smernicah IMPEL

11 DOMENICO MARCHESINO Kritične točke konca odpadkov Preverjanje skladnosti POPs-REACH-CLP 

12 OLDRICH JAROLIM Forumski projekt ECHA o REACH &; predelanih snoveh

13 PETER HELLEMA Pilotni projekt ECHA predelane snovi 

14 HENRIK HEDLUND Izzivi pri uveljavljanju vrst recikliranja upravljavca za inf_gz7C

15 EMMA NURMI Transboundary Shipments of Waste End of Waste

16 EMMANUEL KATRAKIS Konec odpadkov in stranski proizvodi Skladnost z uredbo REACH

17 GRETA MOSCONI ZAHTEVE ZA PROIZVAJALCE RECIKLIRANIH IN ALI UMETNIH AGREGATOV IZ ODPADKOV

Subscribe to our newsletter