IMPEL Logo

"Jätteiden loppu ja sivutuotteet: REACH-asetuksen noudattaminen" -verkkoseminaarin tulokset.

09 Dec, 2021

Online-työpajan "End-of-waste and By-products: compliance with REACH"

9. joulukuuta 2021

Online-työpaja "End-of-waste and By-products: compliance with REACH" järjestettiin 25. marraskuuta 2021 osana IMPEL-hanketta Jätehuolto ja kiertotalous.

Työpajassa keskusteltiin siitä, milloin ja miten REACH tulee kyseeseen arvioitaessa sivutuotteen tai jätteen loppukäsittelyn asemaa käytännössä, ja miten toimijat ja sääntelyviranomaiset voivat varmistaa, että REACHia sovelletaan käytännössä oikealla hetkellä oikealla tavalla.

Työpajassa oli 176 rekisteröitynyttä osallistujaa 17 maasta erilaisista organisaatioista.

 

 

Pääset tutustumaan koko esityslistaan ja esityksiin seuraavien linkkien kautta:

Työpajan REACH CE Agenda

1 ROMANO RUGGERI Waste Management & Circular Economy Project

2 TOPI TURUNEN REACH- ja kiertotalouskyselyn tulokset

3 ERWIN ANNYS REACH-asetuksen perusperiaatteet

4 ULRICH KREMSER SCIP-tietokanta

5 ENRIQUE GARCIA JOHN Waste Framework Directive EoW and by Product Requirements and interac_nDMH

6 ULRICH KREMSER How to Meet REACH Requirements for EoW and by Products 

7 HANNELA ARTUS Miten jätepuitedirektiivi ja REACH ovat vuorovaikutuksessa

7 HANNELA Artus WFD ja REACH jätteistä tuotteiksi-tulevissa-tuotteissaspdf

8 PAQUI QUEREDA VAZQUEZ EoW:n ja sivutuotteiden arvottaminen keramiikkateollisuudessa Practi_g0ye

9 JOKE TEENINGA REACH ja jätteiden loppu 

10 TOPI TURUNEN REACH ja kiertotalous IMPEL-ohjeissa

11 DOMENICO MARCHESINO Jätteiden loppumisen kriittisyydet POPs-REACH-CLP-vaatimustenmukaisuuden todentaminen 

12 OLDRICH JAROLIM ECHA:n REACH- & talteenotettuja aineita koskeva foorumihanke

13 PETER HELLEMA ECHA:n pilottihanke talteenotetut aineet 

14 HENRIK HEDLUND Haasteet, joita on kohdattu, kun on pantu täytäntöön operaattorin kierrätystyyppejä inf_gz7C:lle

15 EMMA NURMI Rajat ylittävät jätteiden siirrot End of Waste

16 EMMANUEL KATRAKIS Jätteiden loppukäsittely ja sivutuotteet REACH-asetuksen noudattaminen

17 GRETA MOSCONI VAATIMUKSET JÄTTEISTÄ KIERRÄTYVIEN JA TAI TAIDETEKNISTEN AGGREGRAATTIEN TUOTTAJILLE

Subscribe to our newsletter