IMPEL Logo

BIOVAL: fælles projekt til vurdering af økologiske skader med henblik på potentiel brug i forbindelse med retsforfølgelse af kriminalitet mod vilde dyr og planter

08 Mar, 2022

IMPEL er involveret som partner i BIOVAL, et fælles projekt mellem EUFJE, ENPEKU Leuven og IMPEL. Det har til formål at skabe et ikke-bindende, praktisk instrument til vurdering af økologiske skader. De største fordele ved at anvende et sådant værdiansættelsesinstrument i administrative, civile eller strafferetlige procedurer vil være større retssikkerhed og kortere sagsbehandlingstid. Det kan også føre til en mere ensartet behandling af lignende sager, der vurderes i forskellige sammenhænge (forskellige regioner, forskellige domstole, forskellige procedurer). I første omgang er BIOVAL-projektets anvendelsesområde begrænset til værdiansættelse af vilde dyr/ hvirveldyr.

I første fase søgte og undersøgte partnerne eksisterende prislisteordninger i EU's medlemsstater. I foråret 2020 blev der lanceret en onlineundersøgelse:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YDf8GLJH876h8N

For at indsamle så mange oplysninger som muligt og starte drøftelser,  blev der forelagt tre sager for dommere, anklagere, inspektører, akademikere og ngo'er - vedrørende ulven, stæren og rød glente.

I august og september 2020,  blev de indhentede oplysninger analyseret med fokus på den røde milan (milvus milvus), som ofte er offer for forgiftning og ødelæggelse af levesteder. Denne øvelse blev gennemført for at få en fornemmelse af værdierne; hvordan vælges disse, og hvilke problemer findes der? Som resultat af denne "Red Kite-øvelse" blev der kort sagt fundet værdier for den røde milan i ikke mindre end 10 (hovedsagelig østeuropæiske) lande, som har prislister eller lignende instrumenter. Værdierne spænder fra 150 EUR i Bulgarien til 17 200 EUR i Letland.

Fundstykkerne deles nu mellem IMPEL Nature Protection Expert Team, ENPE, EnviCrimeNet og Birdlife, for at give feedback og relevant retspraksis.

Fra slutningen af marts 2021 vil der blive afholdt  en række dybdegående online-workshops om BIOVAL og red kite-øvelsen. Målgruppen er miljøøkonomer, biologer, dommere, anklagere, politi, håndhævelsesmyndigheder osv.

Projektgruppen undersøger også mulige synergier med lignende LIFE-projekter, såsom LIFE SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe), LIFE Nature Guardians og LIFE EUROKITE.

BIOVAL vil blive præsenteret på det næste fælles møde mellem Bern-konventionens SFP'er om ulovlig drab på, fældefangst af og handel med vilde fugle (IKB) og UNEP/CMS MIKT Task Force i foråret 2021.

Interesseret i at deltage i dette projekt? Kontakt venligst Farah Bouquelle.

Subscribe to our newsletter