IMPEL Logo

BIOVAL: spoločný projekt na oceňovanie ekologických škôd na potenciálne využitie pri stíhaní trestných činov proti voľne žijúcim živočíchom

08 Mar, 2022

IMPEL je zapojený ako partner do BIOVAL, spoločného projektu EUFJE, ENPEKU Leuven a IMPEL. Jeho cieľom je vytvoriť nezáväzný, praktický nástroj na oceňovanie ekologických škôd. Hlavnými výhodami používania takéhoto nástroja na oceňovanie v správnom, občianskoprávnom alebo trestnom konaní by bola väčšia právna istota a kratšia doba trvania prípadu. Môže tiež viesť k rovnejšiemu zaobchádzaniu s podobnými prípadmi posudzovanými v rôznych kontextoch (rôzne regióny, rôzne súdy, rôzne postupy). Spočiatku je rozsah projektu BIOVAL obmedzený na oceňovanie voľne žijúcich živočíchov/obratlovcov.

V prvej fáze partneri vyhľadávali a skúmali existujúce systémy cenníkov v členských štátoch EÚ. Na jar 2020 bol spustený online prieskum:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YDf8GLJH876h8N

Na zhromaždenie čo najväčšieho množstva informácií a začatie diskusií, boli sudcom, prokurátorom, inšpektorom, akademikom a mimovládnym organizáciám predložené tri prípady - týkajúce sa vlka dravého, špačka obyčajného a kane červenej.

V auguste a septembri 2020, sa analyzovali získané informácie so zameraním na kane červené (milvus milvus), ktoré sú často obeťou otráv a ničenia biotopov. Toto cvičenie sa uskutočnilo s cieľom získať predstavu o hodnotách; ako sa tieto hodnoty vyberajú a aké problémy existujú? Výsledkom tohto "cvičenia s haňou červenou" bolo v skratke zistenie hodnôt pre haňu červenú v najmenej 10 (najmä východoeurópskych) krajinách, ktoré majú cenníky alebo podobné nástroje. Hodnoty sa pohybujú od 150 eur v Bulharsku po 17 200 eur v Lotyšsku.

Zistenia sú teraz zdieľané medziTímom expertov na ochranu prírody IMPEL, ENPE, EnviCrimeNet a Birdlife, aby poskytli spätnú väzbu a relevantnú judikatúru.

Koncom marca 2021 sa uskutoční  séria hĺbkových online seminárov o BIOVAL a cvičení červeného draka. Cieľovou skupinou sú ekonómovia životného prostredia, biológovia, sudcovia, prokurátori, polícia, orgány činné v trestnom konaní atď.

Projektový tím tiež skúma možné synergie s podobnými projektmi LIFE, ako sú LIFE SWiPE (Úspešné stíhanie trestných činov súvisiacich s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami v Európe), LIFE Strážcovia prírody a LIFE EUROKITE.

BIOVAL bude prezentovaný počas ďalšieho spoločného zasadnutia SFP Bernského dohovoru o nezákonnom zabíjaní, odchytávaní a obchodovaní s voľne žijúcim vtáctvom (IKB) a pracovnej skupiny UNEP/CMS MIKT na jar 2021.

Zaujímate sa o účasť na tomto projekte? Kontaktujte prosím Farah Bouquelle.

Subscribe to our newsletter