IMPEL Logo

BIOVAL: yhteishanke ekologisten vahinkojen arvioimiseksi, jotta niitä voitaisiin käyttää luonnonvaraisia eläimiä koskevien rikosten syytteeseenpanossa.

08 Mar, 2022

IMPEL on mukana kumppanina BIOVAL -hankkeessa, joka on EUFJE, ENPEKU Leuven ja IMPELin yhteinen hanke. Sen tavoitteena on luoda ei-sitova, käytännöllinen väline ekologisten vahinkojen arvioimiseksi. Suurimmat edut, joita tällaisen arviointivälineen käyttämisestä hallinto-, siviili- tai rikosoikeudellisissa menettelyissä olisi, olisivat suurempi oikeusvarmuus ja tapausten keston lyheneminen. Se voi myös johtaa siihen, että samankaltaisia tapauksia, joita arvioidaan eri yhteyksissä (eri alueilla, eri tuomioistuimissa, eri menettelyissä), kohdellaan tasapuolisemmin. BIOVAL-hankkeen soveltamisala on aluksi rajattu luonnonvaraisten eläinten / selkärankaisten eläinten arvonmääritykseen.

Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyökumppanit etsivät ja tutkivat EU:n jäsenvaltioissa jo olemassa olevia hinnastojärjestelmiä. Keväällä 2020 käynnistettiin verkkokysely:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YDf8GLJH876h8N

Kerätäkseen mahdollisimman paljon tietoa ja aloittaakseen keskustelut,  tuomareille, syyttäjille, tarkastajille, akateemikoille ja kansalaisjärjestöille toimitettiin kolme tapausta - jotka koskivat sutta, tähtipöllöä ja punajalkavikloa.

Elokuussa ja syyskuussa 2020,  analysoitiin saadut tiedot keskittyen punakaijaan (milvus milvus), joka on usein myrkytyksen ja elinympäristön tuhoutumisen uhri. Tämä harjoitus tehtiin, jotta saataisiin käsitys arvoista; miten ne valitaan ja mitä ongelmia on olemassa? Tämän "punakituharjoituksen" tuloksena löydettiin pähkinänkuoressa punakitun arvot peräti 10 (lähinnä itäisen) Euroopan maasta, joilla on hinnastoja tai vastaavia välineitä. Arvot vaihtelevat 150 eurosta Bulgariassa 17 200 euroon Latviassa.

Havainnot on nyt jaettu IMPELin luonnonsuojeluasiantuntijaryhmän, ENPEn, EnviCrimeNetin ja Birdlife, jotta he voivat antaa palautetta ja antaa asiaan liittyvää oikeuskäytäntöä.

Maaliskuun loppupuolella 2021 järjestetään  sarja syventäviä verkkotyöpajoja BIOVALista ja punaisen leijan harjoituksesta. Kohderyhmänä ovat ympäristöekonomistit, biologit, tuomarit, syyttäjät, poliisit, lainvalvontaviranomaiset jne.

Hankeryhmä tutkii myös mahdollisia synergiaetuja vastaavien LIFE-hankkeiden kanssa, kuten LIFE SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe), LIFE Nature Guardians ja LIFE EUROKITE.

BIOVAL esitellään Bernin yleissopimuksen luonnonvaraisten lintujen laitonta tappamista, pyydystämistä ja kauppaa käsittelevän SFP:n (IKB) ja UNEP/CMS:n MIKT-työryhmän seuraavassa yhteisessä kokouksessa keväällä 2021.

Oletko kiinnostunut osallistumaan tähän hankkeeseen? Ota yhteyttä Farah Bouquelle.

Subscribe to our newsletter