IMPEL Logo

BIOVAL: ühisprojekt ökoloogiliste kahjude hindamiseks, et neid saaks kasutada metsloomadega seotud kuritegude eest vastutusele võtmisel.

08 Mar, 2022

IMPEL osaleb partnerina BIOVAL, mis on EUFJE, ENPEKU Leuven ja IMPELi ühisprojekt. Selle eesmärk on luua mittesiduv praktiline vahend ökoloogiliste kahjude hindamiseks. Sellise hindamisvahendi kasutamise peamised eelised haldus-, tsiviil- või kriminaalmenetluses oleksid suurem õiguskindlus ja kohtuasjade lühem kestus. Samuti võib see kaasa tuua sarnaste juhtumite võrdsema kohtlemise erinevates kontekstides (erinevad piirkonnad, erinevad kohtud, erinevad menetlused). Esialgu piirdub BIOVAL-projekt loodusliku loomastiku / selgroogsete loomade hindamisega.

Esimeses etapis otsisid ja uurisid partnerid olemasolevaid hinnakirjasüsteeme ELi liikmesriikides. 2020. aasta kevadel käivitati veebipõhine küsitlus:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YDf8GLJH876h8N

Kui koguda võimalikult palju teavet ja alustada arutelusid,  esitati kohtunikele, prokuröridele, inspektoritele, teadlastele ja valitsusvälistele organisatsioonidele kolm juhtumit - seoses hundi, tähnikuga ja punakajakaga.

Augustis ja septembris 2020,  analüüsiti saadud teavet, keskendudes punakajakale (milvus milvus), mis on sageli mürgitamise ja elupaikade hävitamise ohver. See harjutus viidi läbi selleks, et saada aimu väärtustest; kuidas neid valitakse ja millised probleemid on olemas? Selle "punase haudelinnu harjutuse" tulemusena leiti lühidalt öeldes punase haudelinnu väärtused mitte vähem kui 10 (peamiselt Ida-) Euroopa riigis, kellel on hinnakirjad või sarnased vahendid. Väärtused ulatuvad 150 eurost Bulgaarias kuni 17 200 euroni Lätis.

Tulemusi jagavad nüüdIMPELi looduskaitse ekspertrühm, ENPE, EnviCrimeNet ja Birdlife, et anda tagasisidet ja asjakohast kohtupraktikat.

Kuni 2021. aasta märtsi lõpus korraldatakse  BIOVALi ja punase lesta harjutuse põhjalikud veebipõhised õpitoad. Sihtrühmaks on keskkonnaökonoomid, bioloogid, kohtunikud, prokurörid, politsei, täitevasutused jne.

Projektimeeskond uurib ka võimalikku sünergiat sarnaste LIFE-projektidega, nagu LIFE SWiPE (Edukas looduskuritegude menetlemine Euroopas), LIFE Nature Guardians ja LIFE EUROKITE.

BIOVALi tutvustatakse 2021. aasta kevadel toimuval Berni konventsiooni looduslike lindude ebaseadusliku tapmise, püüdmise ja kaubanduse SFPde (IKB) ja UNEP/CMS MIKTi töörühma järgmisel ühisel kohtumisel.

Huvitatud selles projektis osalemisest? Palun võtke ühendust Farah Bouquelle.

Subscribe to our newsletter