IMPEL Logo

BIOVAL: gezamenlijk project om ecologische schade te waarderen voor mogelijk gebruik bij de vervolging van misdrijven tegen in het wild levende dieren.

08 Mar, 2022

IMPEL is als partner betrokken bij BIOVAL, een gezamenlijk project van EUFJE, ENPEKU Leuven en IMPEL. Het doel is een niet-bindend, praktisch instrument te creëren om ecologische schade te waarderen. De belangrijkste voordelen van het gebruik van een dergelijk waarderingsinstrument in administratieve, civiele of strafrechtelijke procedures zijn de grotere rechtszekerheid en de kortere duur van de zaken. Het kan ook leiden tot een meer gelijke behandeling van soortgelijke zaken die in verschillende contexten worden beoordeeld (verschillende regio's, verschillende rechtbanken, verschillende procedures). In eerste instantie is de reikwijdte van het BIOVAL-project beperkt tot de taxatie van wilde fauna/wervels.

In de eerste fase zochten en onderzochten de partners bestaande prijslijstsystemen in de EU-lidstaten. In het voorjaar van 2020 werd een online enquête gelanceerd:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YDf8GLJH876h8N

Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en discussies op gang te brengen,  werden drie zaken voorgelegd aan rechters, openbare aanklagers, inspecteurs, academici en ngo's - betreffende de wolf, de spreeuw en de rode wouw.

In augustus en september 2020,  werd de verkregen informatie geanalyseerd, toegespitst op de rode wouw (milvus milvus), die vaak het slachtoffer is van vergiftiging en habitatvernietiging. Deze oefening werd uitgevoerd om een gevoel te krijgen voor de waarden; hoe worden deze gekozen en welke problemen bestaan er? Als resultaat van deze "Rode Wouw-oefening" werden in een notendop waarden voor de Rode Wouw in niet minder dan 10 (voornamelijk Oost-)Europese landen gevonden die over prijslijsten of soortgelijke instrumenten beschikken. De waarden variëren van € 150 in Bulgarije tot € 17.200 in Letland.

De bevindingen worden nu gedeeld met het IMPEL Nature Protection Expert Team, ENPE, EnviCrimeNet en Birdlife, om feedback en relevante jurisprudentie te geven.

Tegen eind maart 2021 zal  een reeks diepgaande online workshops over BIOVAL en de rode wouw-oefening worden gehouden. Het doelpubliek bestaat uit milieu-economen, biologen, rechters, officieren van justitie, politie, handhavingsautoriteiten, enz.

Het projectteam onderzoekt ook mogelijke synergieën met soortgelijke LIFE-projecten, zoals LIFE SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe), LIFE Nature Guardians en LIFE EUROKITE.

BIOVAL zal worden gepresenteerd tijdens de volgende gezamenlijke vergadering van de SFP's van het Verdrag van Bern over het illegaal doden, vangen en verhandelen van wilde vogels (IKB) en de UNEP/CMS MIKT Task Force in het voorjaar van 2021.

Interesse in deelname aan dit project? Neem dan contact op met Farah Bouquelle.

Subscribe to our newsletter