IMPEL Logo

BIOVAL: skupni projekt za vrednotenje ekološke škode za morebitno uporabo pri pregonu kaznivih dejanj zoper prostoživeče živali

08 Mar, 2022

IMPEL je kot partner vključen v BIOVAL, skupni projekt EUFJE, ENPEKU Leuven in IMPEL. Njegov cilj je oblikovati nezavezujoč, praktičen instrument za vrednotenje ekološke škode. Glavni prednosti uporabe takega instrumenta za vrednotenje v upravnih, civilnih ali kazenskih postopkih bi bili večja pravna varnost in krajši čas trajanja zadeve. Prav tako bi lahko privedel do enakopravnejše obravnave podobnih primerov, ocenjenih v različnih okoliščinah (različne regije, različna sodišča, različni postopki). Na začetku je obseg projekta BIOVAL omejen na vrednotenje prostoživečih živalskih vrst/vrtebratov.

V prvi fazi so partnerji iskali in preučevali obstoječe sisteme cenikov v državah članicah EU. Spomladi 2020 je bila sprožena spletna anketa:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YDf8GLJH876h8N

Za zbiranje čim več informacij in začetek razprav, so bili sodnikom, tožilcem, inšpektorjem, akademikom in nevladnim organizacijam predloženi trije primeri - glede volka, škorca in rdeče kanje.

Agusta in septembra 2020, so analizirali pridobljene informacije, pri čemer so se osredotočili na rdečo kanja (milvus milvus), ki je pogosto žrtev zastrupljanja in uničevanja habitatov. Ta naloga je bila izvedena, da bi dobili občutek za vrednote; kako so te izbrane in kateri problemi obstajajo? Kot rezultat te "vaje za rdečo kanje" so bile na kratko ugotovljene vrednosti za rdečo kanje v nič manj kot 10 (predvsem vzhodno)evropskih državah, ki imajo cenike ali podobne instrumente. Vrednosti se gibljejo od 150 € v Bolgariji do 17.200 € v Latviji.

Ugotovitve so zdaj posredovane IMPEL skupini strokovnjakov za varstvo narave, ENPE, EnviCrimeNet in Birdlife, da zagotovijo povratne informacije in ustrezno sodno prakso.

Konec marca 2021 bo potekala  serija poglobljenih spletnih delavnic o BIOVAL-u in vaji z rdečim zmajem. Ciljno občinstvo so okoljski ekonomisti, biologi, sodniki, tožilci, policija, organi pregona itd.

Projektna skupina preučuje tudi možne sinergije s podobnimi projekti LIFE, kot so LIFE SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe), LIFE Nature Guardians in LIFE EUROKITE.

BIOVAL bo predstavljen na naslednjem skupnem sestanku Stalnih kontaktnih točk Bernske konvencije za nezakonito ubijanje, lovljenje in trgovanje s prostoživečimi pticami (IKB) in delovne skupine UNEP/CMS MIKT spomladi 2021.

Zanimate se za sodelovanje v tem projektu? Obrnite se na Farah Bouquelle.

Subscribe to our newsletter