IMPEL Logo

BIOVAL: Gemensamt projekt för att värdera ekologiska skador som kan användas vid åtal för brott mot vilda djur och växter.

08 Mar, 2022

IMPEL deltar som partner i BIOVAL, ett gemensamt projekt för EUFJE, ENPEKU Leuven och IMPEL. Syftet är att skapa ett icke-bindande, praktiskt instrument för att värdera ekologiska skador. De stora fördelarna med att använda ett sådant värderingsinstrument i administrativa, civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden skulle vara större rättssäkerhet och kortare handläggningstider. Det kan också leda till en mer jämlik behandling av liknande fall som bedöms i olika sammanhang (olika regioner, olika domstolar, olika förfaranden). Inledningsvis är BIOVAL-projektets räckvidd begränsad till värdering av vilda djur och ryggradsdjur.

I det första skedet sökte och undersökte partnerna befintliga system med prislistor i EU:s medlemsstater. Våren 2020 lanserades en onlineundersökning:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YDf8GLJH876h8N

För att samla in så mycket information som möjligt och för att starta diskussioner,  lades tre fall fram för domare, åklagare, inspektörer, akademiker och icke-statliga organisationer - om varg, stare och röd drake.

I augusti och september 2020,  analyserades den information som erhållits, med fokus på den röda draken (milvus milvus), som ofta är offer för förgiftning och förstörelse av livsmiljöer. Denna övning genomfördes för att få en känsla för värdena; hur väljs dessa ut och vilka problem finns det? Som ett resultat av denna "Red Kite-övning" hittade man i korthet värden för den röda draken i inte mindre än tio (huvudsakligen östeuropeiska) länder som har prislistor eller liknande instrument. Värdena varierar från 150 euro i Bulgarien till 17 200 euro i Lettland.

Resultaten delas nu mellan IMPEL Nature Protection Expert Team, ENPE, EnviCrimeNet och Birdlife, för att ge feedback och relevant rättspraxis.

Till slutet av mars 2021 kommer  en serie fördjupade online-workshops om BIOVAL och red kite exercise att hållas. Målgruppen är miljöekonomer, biologer, domare, åklagare, poliser, tillsynsmyndigheter etc.

Projektgruppen undersöker också möjliga synergier med liknande Life-projekt, såsom Life SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe), Life Nature Guardians och Life EUROKITE.

BIOVAL kommer att presenteras under nästa gemensamma möte för Bernkonventionens SFP:er om olagligt dödande, fångst och handel med vilda fåglar (IKB) och UNEP/CMS MIKT Task Force under våren 2021.

Intresserad av att delta i detta projekt? Vänligen kontakta Farah Bouquelle.

Subscribe to our newsletter