IMPEL Logo

WasteForce 'Watch the Waste' Τελικό μήνυμα συνεδρίου: Διατηρήστε τη δυναμική

13 May, 2021

Διατήρηση της δυναμικής

Οι παράνομες δραστηριότητες με τα απόβλητα λαμβάνουν πολλές μορφές. Το έργο WasteForce στοχεύει στην αντιμετώπισή τους ενισχύοντας τις ικανότητες των αρχών επιβολής του περιβάλλοντος στις προσπάθειές τους να διακόψουν το παράνομο εμπόριο αποβλήτων. Στο πλαίσιο του έργου WasteForce, ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και πόρων έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διευκολύνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις ρυθμιστικές αρχές, τους επιθεωρητές, τους ερευνητές και τους εισαγγελείς να αντιμετωπίσουν το έγκλημα κατά των αποβλήτων.

Κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου του WasteForce (online) την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021, παρουσιάστηκαν αυτά τα εργαλεία και οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, μεταξύ άλλων:

 • Μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό της οικονομικής ζημίας από την παράνομη διακίνηση αποβλήτων
 • Η καθοδήγηση για τη δίωξη του εγκλήματος κατά της διακίνησης αποβλήτων
 • Η χρήση της ανάλυσης δεδομένων της εγκληματολογίας
 • Μια μεθοδολογία αξιολόγησης για τη μέτρηση του αντίκτυπου των νέων πολιτικών στο παγκόσμιο εμπόριο αποβλήτων
 • Οι ειδοποιήσεις για το έγκλημα κατά των αποβλήτων
 • 4 πολυυπηρεσιακές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 8 διαδικτυακά σεμινάρια

Στο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν 144 εκπρόσωποι από 37 χώρες και εκπρόσωποι της Interpol, της WCO, του UNEP, της AECAN, της OLAF και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζητήθηκαν επίσης η κληρονομιά και οι ευκαιρίες για την αξιοποίηση των προϊόντων και των δικτύων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου WasteForce.

Σημειώσεις

Το συνέδριο άνοιξε με τους ακόλουθους κεντρικούς ομιλητές:

 • Ο κ. Rolph Payet, Εκτελεστικός Γραμματέας των Συμβάσεων της Βασιλείας του Ρότερνταμ και της Στοκχόλμης
 • Ο κ. Rory Corcoran, Βοηθός Διευθυντής στην Υποδιεύθυνση Παράνομων Αγορών της INTERPOL
 • Κα Claudia Korthals, υπεύθυνη πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Δικαιοσύνης
 • Ο κ. Éric Figliolia, σημείο επαφής για το περιβαλλοντικό έγκλημα, Eurojust
Payet wasteforce
Ο Dr. Rolph Payet (Εκτελεστικός Γραμματέας των συμβάσεων της Βασιλείας, του Ρότερνταμ και της Στοκχόλμης) εκφωνεί την κεντρική του ομιλία

Η ανάγκη για αποτελεσματική επιβολή, επιχειρησιακό συντονισμό και πιο αποτρεπτικές ποινές για τα αδικήματα του εγκλήματος κατά των αποβλήτων ήταν μερικές από τις κοινές δηλώσεις. Και μετά από μια εισαγωγή στο έργο WasteForce από την κα Nancy Isarin (συντονίστρια του έργου WasteForce), πραγματοποιήθηκε μια διαδραστική συζήτηση σε πάνελ με:

 • Η κα Tatiana Terekhova (υπεύθυνη προγράμματος, Γραμματεία των συμβάσεων της Βασιλείας, του Ρότερνταμ και της Στοκχόλμης)
 • Ο κ. Gael de Rotalier (Υπεύθυνος πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ΓΔ Περιβάλλον)
 • Ο κ. Rory Corcoran (Βοηθός Διευθυντής στην Υποδιεύθυνση Παράνομων Αγορών, INTERPOL)
 • Ο κ. Éric Figliolia (σημείο επαφής για το περιβαλλοντικό έγκλημα, Eurojust)

Οι εισηγητές μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με τη διανεμητική δικαιοσύνη, τις προτεραιότητες για να γίνει η στροφή προς τον τερματισμό του παράνομου εμπορίου αποβλήτων και τι κάνουν οι οργανισμοί τους για να αντιμετωπίσουν τις επικοινωνιακές προκλήσεις στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων.

Επιπτώσεις του έργου

Το συνέδριο άκουσε από την κα Elisabete Matos (Δημόσια Εισαγγελία, Πορτογαλία) για την επιτυχία που έχει πλέον οδηγήσει η εκπαίδευση της WasteForce στην αύξηση της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου και της διαχείρισης των αποβλήτων μέσω του πορτογαλικού ποινικού δικαίου. Η κα Suzana Zornada-Vrabec (Λιμενική Αρχή του Koper, Σλοβενία) αναφέρθηκε στην προστιθέμενη αξία των εργαλείων του WasteForce για πρακτική χρήση στο διεθνές λιμάνι του Koper. Και παρουσιάστηκε ένα σύντομο βίντεο από την κα Fenny Wong Nyuk Yin (Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Μαλαισίας) σχετικά με την αξία της ευρωπαϊκής – ασιατικής συνεργασίας που διευκόλυνε το WasteForce.

Στις συζητήσεις των ομάδων διαχωρισμού, υπό την καθοδήγηση των εταίρων της κοινοπραξίας, πραγματοποιήθηκαν διεξοδικές συζητήσεις για να κατανοηθεί ποια κενά έχουν αντιμετωπιστεί από το έργο και ποια παραμένουν προς αντιμετώπιση στο μέλλον.

Συνέχεια

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης λήξης, η Nancy Isarin τόνισε την ανάγκη συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ των έργων και των πρωτοβουλιών για το θέμα του εγκλήματος κατά των αποβλήτων. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη για τη διατήρηση των διαθέσιμων εργαλείων, την επικαιροποίηση και την περαιτέρω βελτίωση των εργαλείων. Οι δραστηριότητες παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν περισσότερη κατάρτιση, τόσο για τους νεοεισερχόμενους όσο και για τους ειδικούς. Τέλος, το συνέδριο συνέστησε ανεπιφύλακτα να αξιοποιηθούν οι επαφές και τα δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Δείτε το βίντεο του έργου WasteForce

 

 

Περαιτέρω ανάγνωση

πηγή: WasteForce

Subscribe to our newsletter