IMPEL Logo

Przesłanie konferencji końcowej WasteForce "Watch the Waste": Utrzymać tempo

13 May, 2021

Podtrzymanie tempa
.

Nielegalne działania z odpadami przybierają wiele form. Projekt WasteForce ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez zwiększenie możliwości organów egzekwowania prawa w zakresie ochrony środowiska w ich wysiłkach zmierzających do przerwania nielegalnego handlu odpadami. W ramach projektu WasteForce, szeroki zakres narzędzi i zasobów został specjalnie zaprojektowany, aby ułatwić decydentom, organom regulacyjnym, inspektorom, śledczym i prokuratorom zwalczanie przestępczości związanej z odpadami.

.

Podczas końcowej konferencji WasteForce (online) w piątek 7 maja 2021 r. zaprezentowano te narzędzia i działania związane z budowaniem potencjału, w tym:

.
 • Metodologia obliczania strat ekonomicznych związanych z handlem odpadami
 • .
 • Wytyczne dotyczące ścigania przestępstw związanych z odpadami
 • Wykorzystanie analizy danych kryminalistycznych
 • .
 • Metodologia oceny w celu zmierzenia wpływu nowych polityk na globalny handel odpadami
 • .
 • Ostrzeżenie o przestępstwach związanych z odpadami
 • 4 szkolenia dla wielu agencji i 8 seminariów internetowych
 • .

Konferencja, w której wzięło udział 144 przedstawicieli z 37 krajów oraz przedstawiciele Interpolu, WCO, UNEP, AECAN, OLAF i Komisji Europejskiej, omówiła również dziedzictwo i możliwości budowania na produktach i sieciach opracowanych w ramach projektu WasteForce.

.

Keynoty

Konferencja została otwarta przez następujących keynote speakerów:

 • Pan Rolph Payet, Sekretarz Wykonawczy Konwencji Bazylejskiej Rotterdamskiej i Sztokholmskiej
 • Pan Rory Corcoran, Zastępca Dyrektora w Poddyrekcji Rynków Nielegalnych, INTERPOL
 • Ms. Claudia Korthals, Policy Officer w Komisji Europejskiej, DG Justice
 • .
 • Mr. Éric Figliolia, Contact point for Environmental Crime, Eurojust
 • .
Payet wasteforce.
Dr. Rolph Payet (Sekretarz Wykonawczy Konwencji Bazylejskiej, Rotterdamskiej i Sztokholmskiej) wygłaszający swoje przemówienie inauguracyjne
.

Potrzeba skutecznego egzekwowania, koordynacji operacyjnej i bardziej odstraszających kar za przestępstwa związane z odpadami to niektóre ze wspólnych stwierdzeń. Po wprowadzeniu do projektu WasteForce przez Panią Nancy Isarin (koordynator projektu WasteForce), odbyła się interaktywna dyskusja panelowa, w której udział wzięli:

 • Pani Tatiana Terekhova (Oficer Programowy, Sekretariat Konwencji Bazylejskiej, Rotterdamskiej i Sztokholmskiej)
 • Mr. Gael de Rotalier (Policy Officer, Komisja Europejska/DG Environment)
 • .
 • Pan Rory Corcoran (Assistant Director in the Illicit Markets Sub Directorate, INTERPOL)
 • .
 • Mr. Éric Figliolia (Contact point for Environmental Crime, Eurojust)
 • .

Panelista podzielił się swoimi poglądami na temat sprawiedliwości dystrybucyjnej, priorytetów w zakresie zmiany w celu powstrzymania nielegalnego handlu odpadami oraz tego, co ich organizacje robią, aby sprostać wyzwaniom komunikacyjnym w zakresie zwalczania nielegalnego handlu odpadami.

Wpływ projektu’s

Konferencja usłyszała od Pani Elisabete Matos (Prokuratura, Portugalia) o sukcesie, jaki odniosło szkolenie WasteForce, które doprowadziło do zwiększenia walki z nielegalnym handlem i zarządzaniem odpadami poprzez portugalskie prawo karne. Pani Suzana Zornada-Vrabec (Zarząd Portu Koper, Słowenia) wspomniała o wartości dodanej narzędzi WasteForce do praktycznego wykorzystania w międzynarodowym porcie Koper. Krótki film został zaprezentowany przez Panią Fenny Wong Nyuk Yin (Departament Środowiska Ministerstwa Środowiska Malezji) na temat wartości europejskiej i azjatyckiej współpracy, którą ułatwił WasteForce. Podsumowanie

Podczas sesji zamykającej Nancy Isarin podkreśliła potrzebę koordynacji na poziomie UE projektów i inicjatyw dotyczących tematu przestępczości związanej z odpadami. Uczestnicy podkreślili potrzebę utrzymania dostępności i aktualności narzędzi oraz ich dalszego udoskonalania. Działania następcze powinny obejmować więcej szkoleń, zarówno dla nowicjuszy, jak i specjalistów. Wreszcie, konferencja zdecydowanie zaleciła, aby wykorzystać nawiązane kontakty i sieci w ramach tego projektu.

Zobacz film o projekcie WasteForce

.

 

 

.

Dalsza lektura

źródło: WasteForce

.

Subscribe to our newsletter