IMPEL Logo

Záverečné posolstvo konferencie WasteForce "Watch the Waste": Udržujte tempo

13 May, 2021

Udržanie tempa

Nelegálne činnosti s odpadom majú mnoho podôb. Cieľom projektu WasteForce je riešiť túto problematiku posilnením kapacít orgánov presadzovania práva v oblasti životného prostredia v ich úsilí narušiť nelegálny obchod s odpadom. V rámci projektu WasteForce bola špeciálne navrhnutá rozsiahla škála nástrojov a zdrojov, ktoré majú tvorcom politík, regulačným orgánom, inšpektorom, vyšetrovateľom a prokurátorom uľahčiť boj proti trestnej činnosti súvisiacej s odpadmi.

Počas záverečnej konferencie projektu WasteForce (online) v piatok 7. mája 2021 boli predstavené tieto nástroje a aktivity na budovanie kapacít vrátane:

 • Metodika na výpočet ekonomických škôd spôsobených nezákonným obchodovaním s odpadmi
 • Usmernenie k trestnému stíhaniu v oblasti odpadov
 • Využívanie forenznej analýzy údajov
 • Metodika hodnotenia na meranie vplyvu nových politík na celosvetový obchod s odpadom
 • Upozornenia na trestnú činnosť súvisiacu s odpadmi
 • 4 školenia pre viaceré agentúry a 8 webových seminárov

Na konferencii, na ktorej sa zúčastnilo 144 zástupcov z 37 krajín a zástupcovia Interpolu, WCO, UNEP, AECAN, OLAF a Európskej komisie, sa diskutovalo aj o dedičstve a možnostiach budovania produktov a sietí vytvorených v rámci projektu WasteForce.

Kľúčové poznámky

Konferenciu otvorili títo hlavní rečníci:

 • Pán Rolph Payet, výkonný tajomník Bazilejského rotterdamského a Štokholmského dohovoru
 • Pán Rory Corcoran, zástupca riaditeľa v podriadení pre nezákonné trhy, INTERPOL
 • Pani Claudia Korthalsová, politická pracovníčka Európskej komisie, Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť
 • Pán Éric Figliolia, kontaktné miesto pre environmentálnu kriminalitu, Eurojust
Payet wasteforce
Dr. Rolph Payet (výkonný tajomník Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru) prednáša svoj hlavný prejav

Potreba účinného presadzovania, operatívnej koordinácie a odrádzavejších trestov za trestné činy v oblasti odpadov boli niektoré zo spoločných vyhlásení. A po predstavení projektu WasteForce pani Nancy Isarin (koordinátorka projektu WasteForce) sa uskutočnila interaktívna panelová diskusia, v ktorej sa zúčastnili:

 • Pani Tatiana Terekhová (programová pracovníčka, sekretariát Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru)
 • pán Gael de Rotalier (politický úradník, Európska komisia/Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie)
 • Pán Rory Corcoran (asistent riaditeľa na subriaditeľstve pre nezákonné trhy, INTERPOL)
 • Pán Éric Figliolia (kontaktné miesto pre environmentálnu kriminalitu, Eurojust)

Panelysti sa podelili o svoje názory na distribučnú spravodlivosť, priority na uskutočnenie posunu s cieľom zastaviť nezákonný obchod s odpadom a o to, čo robia ich organizácie na riešenie komunikačných výziev v boji proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom.

Vplyv projektu’na životné prostredie

Na konferencii vystúpila pani Elisabete Matos (prokuratúra, Portugalsko) s informáciou o úspechu, ktorý školenie WasteForce v súčasnosti viedlo k zvýšenému boju proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom a nakladaniu s ním prostredníctvom portugalského trestného práva. Pani Suzana Zornada-Vrabec (Prístavný orgán Koper, Slovinsko) spomenula pridanú hodnotu nástrojov WasteForce pre praktické využitie v medzinárodnom prístave Koper. A krátke video prezentovala pani Fenny Wong Nyuk Yin (Ministerstvo životného prostredia Malajzie) o hodnote európskej – ázijskej spolupráce, ktorú uľahčil WasteForce.

V rámci diskusií v skupinách, ktoré viedli partneri konzorcia, sa uskutočnili hĺbkové diskusie s cieľom pochopiť, ktoré nedostatky sa v rámci projektu odstránili a ktoré je ešte potrebné odstrániť v budúcnosti.

Sledovanie

Počas záverečného zasadnutia Nancy Isarinová zdôraznila potrebu koordinácie projektov a iniciatív na úrovni EÚ v oblasti trestnej činnosti súvisiacej s odpadmi. Účastníci zdôraznili potrebu udržiavania dostupných nástrojov, ich aktualizácie a ďalšieho zlepšovania. Následné činnosti by mali zahŕňať viac školení pre nováčikov, ako aj pre odborníkov. Na záver konferencia dôrazne odporučila nadviazať na kontakty a siete vytvorené v rámci tohto projektu.

Pozrite si video projektu WasteForce

 

 

Ďalšie čítanie

zdroj: WasteForce

Subscribe to our newsletter