IMPEL Logo

WasteForce "Watch the Waste"-slutkonferensens budskap: Fortsätt att hålla farten uppe

13 May, 2021

Hålla farten uppe

Illegal verksamhet med avfall tar sig många uttryck. WasteForce-projektet syftar till att ta itu med detta genom att öka kapaciteten hos miljötillsynsmyndigheterna i deras ansträngningar att störa den olagliga avfallshanteringen. Inom ramen för WasteForce-projektet har ett omfattande utbud av verktyg och resurser utformats särskilt för att göra det lättare för beslutsfattare, tillsynsmyndigheter, inspektörer, utredare och åklagare att motverka avfallskriminalitet.

Under den sista WasteForce-konferensen (online) fredagen den 7 maj 2021 presenterades dessa verktyg och kapacitetsuppbyggande aktiviteter, bland annat:

 • En metod för att beräkna den ekonomiska skadan av avfallssmuggling
 • .
 • Riktlinjer för lagföring av avfallsbrott
 • Användning av kriminalteknisk dataanalys
 • En bedömningsmetod för att mäta effekterna av ny politik på den globala avfallshanteringen
 • Avfallsbrottsvarningar
 • 4 utbildningsevenemang med flera myndigheter och 8 webbseminarier

På konferensen, där 144 representanter från 37 länder och företrädare för Interpol, WCO, UNEP, AECAN, OLAF och Europeiska kommissionen deltog, diskuterades också arvet och möjligheterna att bygga vidare på de produkter och nätverk som utvecklats inom ramen för WasteForce-projektet.

Keynotes

Konferensen inleddes av följande huvudtalare:

 • Rolph Payet, verkställande sekreterare för Basel-, Rotterdam- och Stockholmskonventionerna
 • .
 • Rory Corcoran, biträdande direktör vid underdirektoratet för olagliga marknader, Interpol
 • . .
 • Mr Éric Figliolia, kontaktpunkt för miljöbrottslighet, Eurojust
Payet wasteforce
Dr. Rolph Payet (verkställande sekreterare för Basel-, Rotterdam- och Stockholmskonventionerna) håller sitt tal
.

Behovet av effektiv tillämpning, operativ samordning och mer avskräckande påföljder för brott mot avfallslagen var några av de gemensamma uttalandena. Efter en introduktion till WasteForce-projektet av Nancy Isarin (WasteForce-projektkoordinator) hölls en interaktiv paneldiskussion med följande deltagare:

 • Tatiana Terekhova (programansvarig, sekretariatet för Basel-, Rotterdam- och Stockholmskonventionerna)
 • .
 • Rory Corcoran (biträdande direktör vid underdirektoratet för olagliga marknader, Interpol)
 • Mr Éric Figliolia (kontaktpunkt för miljöbrottslighet, Eurojust)

Panelisterna delade med sig av sina åsikter om fördelningsrättvisa, prioriteringar för att få stopp på den olagliga handeln med avfall och vad deras organisationer gör för att ta itu med kommunikationsutmaningar i kampen mot olaglig handel med avfall.

Projektets effekter

Konferensen fick höra Elisabete Matos (åklagarmyndigheten i Portugal) berätta om den framgång som WasteForce-utbildningen nu har lett till ökad kamp mot olaglig handel och hantering av avfall genom portugisisk straffrätt. Suzana Zornada-Vrabec (hamnmyndigheten i Koper, Slovenien) nämnde mervärdet av WasteForce-verktygen för praktisk användning i den internationella hamnen i Koper. Fenny Wong Nyuk Yin (Miljöministeriet i Malaysia) presenterade en kort video om värdet av det europeiska och asiatiska samarbetet som WasteForce underlättade.

I gruppdiskussioner, som leddes av konsortiets partner, fördes djupgående diskussioner för att förstå vilka luckor som projektet har åtgärdat och vilka som återstår att åtgärda i framtiden.

Uppföljning

Under den avslutande sessionen betonade Nancy Isarin behovet av samordning på EU-nivå av projekt och initiativ på temat avfallskriminalitet. Deltagarna betonade behovet av att hålla verktygen tillgängliga och uppdaterade och att ytterligare förbättra verktygen. Uppföljningsverksamheten bör omfatta mer utbildning, både för nybörjare och specialister. Slutligen rekommenderade konferensen starkt att man bygger vidare på de kontakter och nätverk som etablerats inom ramen för detta projekt.

Se videon om WasteForce-projektet

 

 

Fördjupad läsning

Källa: WasteForce

Subscribe to our newsletter